Acantus voorziet 80 woningen van zonnepanelen

Persbericht

Acantus plaatst dit jaar op 80 woningen in het hele werkgebied zonnepanelen. Huurders van woningen die in aanmerking komen zijn aangeschreven. De eerste 80 huurders die belangstelling hebben, worden uitgenodigd voor een informatieavond en kunnen zich aanmelden. Hierbij geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Inmiddels is op woensdag 2 juli gestart met het plaatsen van de panelen in de gemeente Delfzijl.

Zonnepanelen
Woningen in kaart
Niet iedere woning komt in aanmerking voor zonnepanelen. Sjoerd de Jong (manager Strategisch Vastgoed bij Acantus): ‘We hebben de afgelopen tijd onderzocht welke woningen geschikt zijn om zonnepanelen te plaatsen. Het uitgangspunt hierbij is dat woningen minimaal nog 25 jaar blijven staan en qua ligging en bouw voldoen. Dat is ook de reden dat niet iedere huurder zich zomaar kan aanmelden. Alleen huurders die een brief van ons hebben gekregen, komen in aanmerking.’

Besparing
De huurder betaalt een huurverhoging voor de zonnepanelen, maar het levert ook wat op. ‘De verwachte besparing is hoger dan wat onze huurders per maand ervoor betalen. Hoewel de zonnepanelen bijdragen aan het verduurzamen van onze woningen, zorgt het er ook voor dat bewoners lagere woonlasten betalen.’ vertelt Sjoerd de Jong.

Uitkomst huurdersadviesgroep
Acantus plaatst de zonnepanelen mede op advies van de huurdersadviesgroep. Deze groep huurders adviseerde Acantus in 2013 onder welke voorwaarden zonnepanelen aantrekkelijk zijn voor huurders.

2 juli 2014