Acantus plaatst asbestkaarten in duizenden woningen

Op de asbestkaart staat of en waar asbest aanwezig is.

In 11.000 woningen van Acantus zit mogelijk asbest. Medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf zijn het afgelopen jaar binnen geweest bij zo’n 1500 woningen om te onderzoeken waar asbest aanwezig is en welk type asbest. Hiermee weet Acantus nu waar in de 11.000 woningen asbest verwerkt is, omdat veel woningen van hetzelfde type zijn en dus vergelijkbaar.

Asbestkaart in de meterkast
Vanaf maandag 9 februari hangen medewerkers van Werkpro asbestkaarten in de meterkast van zo’n 2.600 woningen in de gemeente Delfzijl. Dit neemt ongeveer 10 weken in beslag. Daarna worden de asbestkaarten in de rest van het werkgebied van Acantus opgehangen. Totdat alle 11.000 woningen die voor 1994 zijn gebouwd, voorzien zijn van zo’n asbestkaart.

Weten waar asbest aanwezig is
Op de asbestkaarten staat of er asbest in de woning aanwezig is en zo ja waar. Deze informatie is belangrijk voor de huurder, voor medewerkers van Acantus en voor bedrijven die in de toekomst in opdracht van Acantus in de woning aan de slag gaan. Het is met name van belang op het moment dat er werkzaamheden in de woning moeten gebeuren.

Risicovolle asbest wordt verwijderd
In de meeste gevallen wordt het asbest niet verwijderd. Vinden we een risicovolle toepassing van asbest, dan informeren wij uiteraard de huurder en laten we het asbest zorgvuldig door een gespecialiseerd bedrijf verwijderen.

Informatie
Onze bewoners van de woningen waar we asbestkaarten ophangen worden persoonlijk per brief geïnformeerd. Meer informatie over asbest staat in onze flyer 'Asbest, uw en onze zorg'. Heeft u vragen? Lees dan de veelgestelde vragen over de asbestinventarisatie die Acantus heeft uitgevoerd.

6 februari 2015