Acantus ondertekent prestatieafspraken in zes gemeenten

Deze en volgende week ondertekent Acantus prestatieafspraken in alle zes gemeenten van het werkgebied. Dit doet Acantus samen met de gemeenten, huurdersorganisaties en andere betrokken corporaties. Met de komst van de nieuwe Woningwet in juli 2015 zijn de huurdersorganisaties een gelijkwaardige partner geworden bij het maken van deze jaarlijkse prestatieafspraken. Bij de totstandkoming van deze afspraken zaten de huurdersorganisaties dan ook aan tafel. In deze prestatieafspraken staan algemene afspraken over onder andere betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen, leefbaarheid in dorpen en wijken, renovaties, maar ook afspraken over de intensieve samenwerking tussen de gemeente, huurdersorganisaties en corporaties.

Voor 1 juli 2016 deed Acantus een bod op de woonvisies van de gemeenten. Dit bod vormde gezamenlijk met de woonvisies van de gemeenten de basis voor de te maken afspraken. De gemeenten waarmee Acantus samenwerkt, zijn: Bellingwedde en Vlagtwedde (Westerwolde i.o.), Delfzijl, Oldambt, Pekela en Veendam.

6 december 2016