Acantus in gesprek over leefbaarheid in Finsterwolde

Dit voorjaar renoveert Acantus 18 huurwoningen in de H.J. Siemonsstraat in Finsterwolde. De woningen krijgen een nieuwe keuken, douche en toilet. Na de bouwvak worden de woningen geïsoleerd.

Aan de andere kant van de H.J. Siemonsstraat sloopt Acantus op termijn 22 huurwoningen. Op dit moment zijn daarvan 16 woningen bewoond. De bewoners hebben hierover eind april bericht ontvangen. De sloop maakt onderdeel uit van de visie van Acantus op de huurwoningen in voormalig gemeente Reiderland. In deze visie staat hoeveel huurwoningen er over 5 jaar in de dorpen binnen de gemeente Oldambt nodig zijn om aan de vraag te kunnen voldoen en wat er met de huurwoningen gaat gebeuren als het gaat om sloop en renovatie.

Aandacht voor een leefbaar Finsterwolde
Door onder andere de sloop maakt het actiecomité Schier Finnewold zich zorgen over de leefbaarheid in Finsterwolde. Bé Hagedoorn, regiomanager bij Acantus:
‘Er is sprake van bevolkingskrimp in Noord- en Oost-Groningen. Wij merken dat de vraag naar woningen sterk terugloopt, met name in de kleinere dorpen. We moeten daarom terug in aantal woningen in hele werkgebied van Acantus. Ook in Finsterwolde. We gaan met onze gesprekspartner Stichting Belangengroep Finsterwolde én met het actiecomité in gesprek om te kijken hoe we Finsterwolde ook in de toekomst leefbaar kunnen houden. Op een later moment gaan we met omwonenden en de gemeente om tafel hoe we de leeggekomen plekken opnieuw en op een andere manier kunnen invullen.’

Sinds dit voorjaar is een buurtconciërge van Acantus in Finsterwolde aan de slag om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. Acantus heeft verder werkvoorzieningsschap Synergon ingeschakeld om leegstaande woningen netjes te houden en het gras van kavels te maaien.

Met bewoners in gesprek
Voor Acantus zijn de contacten met huurders van wie de woning wordt gesloopt het meest belangrijk. In Finsterwolde zijn dit de bewoners van de H.J. Siemonsstraat en de Kromme Elleboog/Dwarsstraat. Bé Hagedoorn:
Medewerkers van Acantus gaan bij sloop altijd persoonlijk met de bewoners in gesprek. In de gesprekken met de huurders van Finsterwolde hebben we uitgelegd wat we gaan doen, waarom en we bespraken de wensen van de huurders. Onze huurders krijgen de tijd en ondersteuning om op zoek te gaan naar andere woonruimte. Vanaf 1 mei krijgen zij voorrang op een woning en ze hebben recht op de wettelijke verhuis- en inrichtingskosten van € 5800,-. Zodra een blokje woningen leeg komt, doen wij een sloopmelding bij de gemeente Oldambt en gaan we de woningen die leegstaan slopen.’

12 mei 2014