Acantus en gemeente Delfzijl tekenen overeenkomst Vennenflat

Persbericht

De gemeente Delfzijl en Acantus zijn al geruime tijd met elkaar in overleg over de verwerving van (een deel van) de Vennenflat, dit als onderdeel van de uitvoering van het Actieplan Centrum. Acantus en de gemeente Delfzijl hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de gemeente een deel van het vastgoed van de Vennenflat overneemt van Acantus.

Deze overeenkomst is door beide partijen ondertekend op vrijdag 26 september in het informatiecentrum De Synagoge. Gedeputeerde M. Besselink overhandigde hen daarvoor de pen ter ondertekening.

De aankoop van de Vennenflat is een belangrijke stap in het verkleinen van het kernwinkelgebied. De ondernemers in de flat zullen de komende jaren verhuizen naar panden elders in het centrum. Verhuizingen van bewoners en ondernemers vinden de komende jaren plaats; de sloop van de flat is gepland in 2019. 

30 september 2014