Acantus doet bod op woonvisies gemeenten

Sinds 1 juli 2015 is er een nieuwe Woningwet. Volgens deze nieuwe wet moeten woningcorporaties jaarlijks vóór 1 juli een bod uitbrengen op de vastgestelde woonvisies van de gemeenten. Een woonvisie geeft de ambities van een gemeente weer op het gebied van wonen. Een woonvisie maakt helder waar de gemeente voor staat en de gemeente nodigt anderen uit daar een bijdrage aan te leveren. Corporaties kunnen een zogenaamd bod uitbrengen op deze visie.

Acantus heeft dit gedaan en heeft de biedingen afgelopen week verstuurd aan de zes gemeenten waar ze mee samenwerkt. In deze biedingen staat welke bijdrage Acantus kan leveren om een gedeelte van de woonvisie te kunnen realiseren. Dit gaat over onderwerpen als wonen, welzijn, zorg, leefbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid, huisvesting bijzondere doelgroepen, uitdagingen op het gebied van krimp en aardbevingsproblematiek.

De biedingen op de woonvisies vormen de basis voor prestatieafspraken. Het komende half jaar gaat Acantus met de lokale huurdersorganisaties en gemeenten in gesprek om in alle zes de gemeenten tot prestatieafspraken voor het jaar 2017 te komen.

Met de komst van de nieuwe Woningwet heeft de huurdersorganisatie bij het maken van prestatieafspraken een nieuwe rol. De huurdersorganisatie is in dit traject een gelijkwaardige partner.

30 juni 2016