Acantus brengt asbest in kaart van 11.000 woningen

Persbericht

Acantus gaat 11.000 woningen steekproefsgewijs op asbest inventariseren. In 1994 werd het in Nederland verboden om asbest te gebruiken bij de bouw van een woning. Met de inventarisatie van circa 1.500 woningen wil Acantus een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de aanwezigheid van asbest in alle woningen die voor 1994 zijn gebouwd, zodat risicovolle asbest kan worden verwijderd.

In kaart brengen
De meeste woningen van Acantus zijn vóór 1994 gebouwd, waardoor in veel van deze woningen asbest is verwerkt. ‘Voor ons is het vaak onduidelijk waar het asbest precies zit.’ vertelt Sjoerd de Jong, manager Strategisch Vastgoed bij Acantus. ‘In juni starten we het onderzoek; dit pakken we per wijk aan. De onafhankelijke asbestspecialisten bezoeken steekproefsgewijs een aantal woningen in een straat of wijk. Als het onderzoek start, ontvangt iedere huurder in die wijk een brief met informatie. Alle woningen die gebouwd zijn voor 1994 krijgen een asbestkaart in de meterkast. Hierop staat aangegeven of, en zo ja waar asbest in de woning aanwezig kan zijn.’ De verwachting is dat de asbestinventarisatie in 2014 wordt afgerond.

Doel: woningen zonder asbest
‘In de meeste situaties zijn wij niet verplicht om asbest uit woningen te verwijderen’ vertelt Sjoerd de Jong. ‘Als het gevaarlijke situaties oplevert, dan laten we het asbest uiteraard direct verwijderen. Echter, vaak is het asbest zo toegepast dat het niet gevaarlijk is, zolang je het niet bewerkt. Als het asbest niet bewerkt wordt, komen er ook geen vezels vrij die mogelijk gevaarlijk zijn. Toch vinden we het belangrijk om onze huurders goed te informeren.’

Over asbest
Asbest is een materiaal dat in bijna alle woningen die tussen 1945 en 1994 gebouwd zijn, verwerkt kan zijn. Asbest bestaat uit hele kleine vezels. In het verleden is het veel toegepast, omdat het sterk, slijtvast, brandwerend en bestand is tegen zuren. Inmiddels is bekend dat asbest risico’s voor de gezondheid kunnen vormen. Sinds 1983 wordt het materiaal daarom nauwelijks meer toegepast. Sinds 1994 is het in Nederland zelfs helemaal verboden om asbest te verkopen, te gebruiken of te verwerken.

Wilt u meer informatie over asbest en de inventarisatie die wij maken? Leest u dan onze flyer 'Asbest, uw en onze zorg'.

Heeft u vragen? Lees dan de veelgestelde vragen over de asbestinventarisatie die Acantus uitvoert.

27 mei 2014