Acantus biedt wooncoöperatie Finsterwolde een kans

Persbericht

Acantus en de gemeente Oldambt werken mee aan plannen van de Stichting Coöperatief Finsterwolde om een wooncoöperatieplan op te stellen. De Stichting wil met dit coöperatieplan komen tot een beheercoöperatie. De beheercoöperatie is een woonvorm waarin huurders door middel van zelfbeheer een eigen bijdrage leveren aan het betaalbaar houden van hun woning. Naast het beschikken over een goed coöperatieplan, is het aantrekken van actieve aspirant-huurders, ook voor de langere termijn, een randvoorwaarde voor het succes van de wooncoöperatie.

Coöperatieplan wordt verder uitgewerkt Uit het coöperatieplan moet blijken hoe de nieuwe vorm van woningbeheer en het verhuurproces in de praktijk er uit komen te zien. Daarnaast worden in het plan ook de financiële verantwoordelijkheden uitgewerkt. Acantus stelt voor de uitwerking van het plan een budget van € 5000,- en personele ondersteuning beschikbaar.

Beheer via ‘klushuur’
De pilot is gericht op drie blokjes van twee huurwoningen. Anja Kluiter (manager Wonen Acantus): ‘We juichen dit soort burgerinitiatieven van harte toe. Wel moeten wij ons aan de wet- en regelgeving houden. Dit betekent dat we, in tegenstelling tot het voorstel van SCF, geen woningen gaan verkopen, maar via klushuur willen aanbieden. Dit betekent dat de coöperatie zelf de woningen renoveert, zodat de woningen tegen een betaalbare huurprijs kunnen worden verhuurd. Door een klusrenovatiebudget beschikbaar te stellen, willen we de kansen van de beheercoöperatie vergroten.’

Belangstelling potentiële huurders is voorwaarde
SCF krijgt tot 1 november 2016 de tijd om de coöperatie verder vorm te geven en zes huurders te vinden voor de woningen in de pilot. ‘Het vinden van die potentiële huurders die zich willen binden aan de wooncoöperatie is een cruciale voorwaarde. Zonder huurders, zal de pilot niet slagen. Als de pilot slaagt zal bekeken worden of de pilot kan worden uitgebreid naar huurwoningen in een ander deel van Finsterwolde. Blijkt er geen animo voor de woningen, dan worden ze alsnog gesloopt’, vertelt Anja Kluiter van Acantus.

Aanleiding wooncoöperatie
In Finsterwolde leidde de sloop van huurwoningen in 2014 tot protest omdat het dorp geen perspectief werd geboden. De gemeente en Acantus stelden ieder een dorpscoördinator aan om bewonersinitiatieven te ondersteunen en om de communicatie te verbeteren. Intussen zijn voor de Verzetsbuurt en Kanariebuurt plannen en afspraken gemaakt om de leeggekomen plekken opnieuw in te richten. Als uitkomst hiervan wordt dit voorjaar een aantal natuurspeelplaatsen met ontmoetingsplek gerealiseerd. Ook zijn vier zogenoemde perspectiefwoningen gebouwd.