Aardbevingsbestendige nieuwbouw

Op dit moment werkt de overheid aan richtlijnen waar nieuwe en bestaande gebouwen aan moeten voldoen om bestand te zijn tegen aardbevingen.

De richtlijnen zijn nog niet bekend, maar de overheid heeft al wel een advies uitgebracht waar bouwbedrijven rekening mee kunnen houden. Op basis van dit advies gaat Acantus voor alle geplande nieuwbouw (Schrijversbuurt, Delfzijl en Scholtenswijk, Oude Pekela) laten onderzoeken wat dit concreet in de praktijk betekent. 

Er speelt op dit moment een publiek debat over de financiële verantwoordelijkheid voor aardbevingsbestendig bouwen. Daarin heeft NAM een belangrijke rol. Acantus heeft daarom voor beide nieuwbouwprojecten een aanvraag voor financiële vergoeding bij NAM ingediend. 

Alle voorbereidingen voor de nieuwbouwprojecten gaan gewoon door. Zodra meer bekend is over de financiële consequenties van de bouwtechnische maatregelen, neemt Acantus een besluit over de start van de bouw.

19 september 2014