Nieuws

Nieuws

Acantus gaat deurtje bellen

22-11-2016

Acantus gaat vanaf dinsdag 22 november als proef deurtje bellen om preventief kleine gebreken te verhelpen in huurwoningen. Dit doet Acantus eerst bij de Ranonkelstraat in Winschoten en bij een klein aantal adressen in het centrum van Veendam. In...

Acantus Groep wordt Acantus

01-11-2016

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingevoerd. Eén van de gevolgen is dat we onze statuten en reglementen moesten wijzigen. De nieuwe statuten zijn inmiddels definitief. Nieuwe statuten De nieuwe statuten zijn vastgesteld door de Raad...

Huurders in het zonnetje op 'Dag van het Huren'

03-10-2016

Afgelopen zaterdag 1 oktober was de landelijke Dag van het Huren. Verschillende corporaties door het hele land organiseerden activiteiten. Acantus heeft van deze dag gebruik gemaakt om 18 betrokken huurders in het zonnetje te zetten. We hebben...

Open huis in Beerta: 24 september

15-09-2016

Bent u op zoek naar een appartement voor 55 jaar en ouder? Op een fraaie locatie, midden in het centrum van Beerta, hebben wij appartementencomplex Bouwteheerd. Binnen het complex zijn er 12 huur- en 12 koopappartementen. Het gebouw is...

Vanaf 1 september: voorrijkosten

26-08-2016

We gaan voorrijkosten van € 25,- in rekening brengen bij huurders die een afspraak hebben gemaakt, maar niet thuis zijn op het moment van de afspraak. Helaas komt dit nog best vaak voor. Dit zorgt voor gaten in de planning en het kost veel geld. ...

Provincie komt afspraken in regio niet na

06-07-2016

De Provincie Groningen verkoopt 95 kavels aan bouwbedrijf Geveke in Blauwestad. Dat is besloten door het college van Gedeputeerde Staten. Acantus is teleurgesteld door dit besluit. Margriet Drijver, interim-directeur Acantus: “Begin 2014...

Gewijzigde openingstijden

01-07-2016

Vanaf 1 augustus 2016 hebben wij een nieuwe werkwijze. Iedere werkdag zijn we van 8.00 tot 12.30 uur geopend. In de middag kunt u alleen op afspraak bij ons terecht. Dat is mogelijk tot 16.30 uur. Een afspraak maakt u telefonisch of ...

Acantus doet bod op woonvisies gemeenten

30-06-2016

Sinds 1 juli 2015 is er een nieuwe Woningwet. Volgens deze nieuwe wet moeten woningcorporaties jaarlijks vóór 1 juli een bod uitbrengen op de vastgestelde woonvisies van de gemeenten. Een woonvisie geeft de ambities van een gemeente weer op het...

ZorgThuis krijgt vervolg

29-06-2016

Woensdagmiddag 29 juni 2016 heeft Acantus het naambord voor het ZorgThuis als geschenk overhandigd aan Campus Winschoten. De originele haak heeft Acantus laten opknappen. Deze haak was jarenlang aan het karakteristieke pand aan de...

Acantus blikt terug

28-06-2016

Wilt u weten wat Acantus het afgelopen jaar heeft gedaan? Hoeveel woningen aardbevingsbestendig zijn gemaakt? Hoeveel nieuwe woningen we hebben gebouwd? Welk cijfer onze dienstverlening heeft gekregen? Neemt u dan een kijkje op ons online...

Acht nieuwe woningen in Oude Pekela

15-06-2016

Acantus start na de zomervakantie met het bouwen van acht sociale huurwoningen aan de Scholtenswijk in Oude Pekela. Begin januari 2016 zijn de bouwwerkzaamheden gestart voor vier sociale huurwoningen op deze plek, het voormalig terrein van de...

Website Belastingdienst

20-04-2016

Deze week hebben alle huurders van Acantus bericht ontvangen over de jaarlijkse huurverhoging. In de bijlage van deze brief staat helaas de website van de Belastingdienst verkeerd vermeld. Het juiste adres is: www.toeslagen.nl . Excuses voor het...

Beperkte huurverhoging

19-04-2016

Huurders van Acantus krijgen gemiddeld 0,7% huurverhoging. Hoeveel huurverhoging een individuele huurder precies ontvangt, hangt af van de huurprijs die de huurder op dit moment betaalt. Huurders die relatief meer betalen, ontvangen minder...

Dalende huurprijzen bij nieuwe verhuringen

08-04-2016

We krijgen regelmatig vragen van huurders over dalende huurprijzen bij nieuwe verhuringen. We leggen graag uit waarom dit zo is. Er zijn namelijk meerdere redenen voor. 1. Streefhuren naar beneden aangepast In 2015 hebben wij onze huurprijzen...

Burgemeester opent ZorgThuis

30-03-2016

Dinsdagmiddag 29 maart 2016 opende burgemeester Pieter Smit van gemeente Oldambt op een feestelijke wijze het ZorgThuis in Winschoten. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het inrichten van dit ZorgTechnologiehuis (ZorgThuis) op een nieuwe...

Twee nieuwe leden Raad van Commissarissen

04-02-2016

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft twee nieuwe leden verwelkomd. Yvonne van Mastrigt is de nieuwe voorzitter van de RvC. Jan Kruijer is nieuw lid en voorzitter van de audit-commissie van de RvC. Yvonne van Mastrigt, woonachtig in Winsum...

Afscheid RvC-leden

27-01-2016

Op 1 januari 2016 heeft de Raad van Commissarissen van Acantus afscheid genomen van Albertiene Hadders en Jan Bruning. Beiden waren sinds 2007 lid van de RvC. Ze sluiten hiermee, conform de governance code, hun twee zittingsperiodes af.

Versneld slopen Vennenflat in Delfzijl

26-11-2015

De gemeente Delfzijl en Acantus gaan niet investeren in de bouwkundige versterking van de Vennenflat, maar kiezen ervoor om de bewoners en de ondernemers versneld te laten verhuizen en de flat eerder dan gepland te slopen. Vervolgonderzoek door het bureau Van Rossum naar de aardbevingsbestendigheid van de Vennenflat bevestigt dat er geen sprake is van een acuut veiligheidsrisico, maar dat er wel versterkende maatregelen nodig zijn.

Margriet Drijver benoemd als interim-directeur

17-11-2015

In verband met het vertrek van directeur-bestuurder Johan Krul is Acantus gestart met de wervingsprocedure voor een nieuwe directeur-bestuurder.
Tot de formele benoeming een feit is, zal Margriet Drijver opereren als interim-directeur.

Persbericht: directeur Acantus vertrekt

06-10-2015

Johan Krul vertrekt als directeur-bestuurder bij woningcorporatie Acantus. Hij heeft per 1 januari 2016 een nieuwe functie aanvaard bij de beoogde fusieorganisatie van Plantein en Zorggroep Tellens in Friesland. Johan Krul was sinds januari 2015...