Nieuws

Nieuws

Provincie komt afspraken in regio niet na

06-07-2016

De Provincie Groningen verkoopt 95 kavels aan bouwbedrijf Geveke in Blauwestad. Dat is besloten door het college van Gedeputeerde Staten. Acantus is teleurgesteld door dit besluit. Margriet Drijver, interim-directeur Acantus: “Begin 2014...

Gewijzigde openingstijden

01-07-2016

Vanaf 1 augustus 2016 hebben wij een nieuwe werkwijze. Iedere werkdag zijn we van 8.00 tot 12.30 uur geopend. In de middag kunt u alleen op afspraak bij ons terecht. Dat is mogelijk tot 16.30 uur. Een afspraak maakt u telefonisch of ...

Acantus doet bod op woonvisies gemeenten

30-06-2016

Sinds 1 juli 2015 is er een nieuwe Woningwet. Volgens deze nieuwe wet moeten woningcorporaties jaarlijks vóór 1 juli een bod uitbrengen op de vastgestelde woonvisies van de gemeenten. Een woonvisie geeft de ambities van een gemeente weer op het...

ZorgThuis krijgt vervolg

29-06-2016

Woensdagmiddag 29 juni 2016 heeft Acantus het naambord voor het ZorgThuis als geschenk overhandigd aan Campus Winschoten. De originele haak heeft Acantus laten opknappen. Deze haak was jarenlang aan het karakteristieke pand aan de...

Acantus blikt terug

28-06-2016

Wilt u weten wat Acantus het afgelopen jaar heeft gedaan? Hoeveel woningen aardbevingsbestendig zijn gemaakt? Hoeveel nieuwe woningen we hebben gebouwd? Welk cijfer onze dienstverlening heeft gekregen? Neemt u dan een kijkje op ons online...

Acht nieuwe woningen in Oude Pekela

15-06-2016

Acantus start na de zomervakantie met het bouwen van acht sociale huurwoningen aan de Scholtenswijk in Oude Pekela. Begin januari 2016 zijn de bouwwerkzaamheden gestart voor vier sociale huurwoningen op deze plek, het voormalig terrein van de...

Website Belastingdienst

20-04-2016

Deze week hebben alle huurders van Acantus bericht ontvangen over de jaarlijkse huurverhoging. In de bijlage van deze brief staat helaas de website van de Belastingdienst verkeerd vermeld. Het juiste adres is: www.toeslagen.nl . Excuses voor het...

Beperkte huurverhoging

19-04-2016

Huurders van Acantus krijgen gemiddeld 0,7% huurverhoging. Hoeveel huurverhoging een individuele huurder precies ontvangt, hangt af van de huurprijs die de huurder op dit moment betaalt. Huurders die relatief meer betalen, ontvangen minder...

Dalende huurprijzen bij nieuwe verhuringen

08-04-2016

We krijgen regelmatig vragen van huurders over dalende huurprijzen bij nieuwe verhuringen. We leggen graag uit waarom dit zo is. Er zijn namelijk meerdere redenen voor. 1. Streefhuren naar beneden aangepast In 2015 hebben wij onze huurprijzen...

Burgemeester opent ZorgThuis

30-03-2016

Dinsdagmiddag 29 maart 2016 opende burgemeester Pieter Smit van gemeente Oldambt op een feestelijke wijze het ZorgThuis in Winschoten. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het inrichten van dit ZorgTechnologiehuis (ZorgThuis) op een nieuwe...

Twee nieuwe leden Raad van Commissarissen

04-02-2016

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft twee nieuwe leden verwelkomd. Yvonne van Mastrigt is de nieuwe voorzitter van de RvC. Jan Kruijer is nieuw lid en voorzitter van de audit-commissie van de RvC. Yvonne van Mastrigt, woonachtig in Winsum...

Afscheid RvC-leden

27-01-2016

Op 1 januari 2016 heeft de Raad van Commissarissen van Acantus afscheid genomen van Albertiene Hadders en Jan Bruning. Beiden waren sinds 2007 lid van de RvC. Ze sluiten hiermee, conform de governance code, hun twee zittingsperiodes af.

Versneld slopen Vennenflat in Delfzijl

26-11-2015

De gemeente Delfzijl en Acantus gaan niet investeren in de bouwkundige versterking van de Vennenflat, maar kiezen ervoor om de bewoners en de ondernemers versneld te laten verhuizen en de flat eerder dan gepland te slopen. Vervolgonderzoek door het bureau Van Rossum naar de aardbevingsbestendigheid van de Vennenflat bevestigt dat er geen sprake is van een acuut veiligheidsrisico, maar dat er wel versterkende maatregelen nodig zijn.

Margriet Drijver benoemd als interim-directeur

17-11-2015

In verband met het vertrek van directeur-bestuurder Johan Krul is Acantus gestart met de wervingsprocedure voor een nieuwe directeur-bestuurder.
Tot de formele benoeming een feit is, zal Margriet Drijver opereren als interim-directeur.

Persbericht: directeur Acantus vertrekt

06-10-2015

Johan Krul vertrekt als directeur-bestuurder bij woningcorporatie Acantus. Hij heeft per 1 januari 2016 een nieuwe functie aanvaard bij de beoogde fusieorganisatie van Plantein en Zorggroep Tellens in Friesland. Johan Krul was sinds januari 2015...

Gaan de huren omlaag?

30-09-2015

Op 1 oktober 2015 verandert het woningwaarderingstelsel. Dat is het puntenstelsel waarmee de maximale huur van een huurwoning wordt berekend. Als de huur hoger is dan de maximaal toegestane huur, dan moeten woningcorporaties de huur automatisch naar beneden bijstellen.

 

50 jaar Sorghvliet

22-09-2015

De wijk Sorghvliet in Veendam bestaat 50 jaar! Om dit te vieren wordt er vanaf zaterdag 26 september een week lang feest gevierd. Op dinsdag 29 september vindt een speciale openingshandeling plaats.

Onderhuur niet toegestaan

30-07-2015

Wij krijgen soms signalen dat woningen worden onderverhuurd. Hiervoor geven wij geen toestemming. Ook niet voor een deel van de woning. Als wij constateren dat er toch sprake is van onderhuur, dan kunnen we de rechter vragen de huurovereenkomst...

Geen inschrijfgeld voor nieuwe woningzoekenden

30-06-2015

Nieuwe woningzoekenden die zich inschrijven bij Acantus hoeven vanaf 1 juli geen € 10,- inschrijfgeld meer te betalen. Acantus wil het inschrijven en verhuren hiermee versnellen. In 2011 heeft Acantus ervoor gekozen inschrijfgeld te...

Opknapactie aan de Kleine Belt in Delfzijl

25-06-2015

Buren aan de Kleine Belt in Delfzijl gaven afgelopen woensdag 24 juni hun omgeving een opknapbeurt. Dit deden zij samen met buurtconciërge Marko Horlings van Acantus en medewerkers van de gemeente Delfzijl. De brandgangen werden begaanbaar...

Persbericht: Acantus vergroot mogelijkheden woningzoekenden

05-06-2015

Acantus wil de keuzemogelijkheden voor woningzoekenden vergroten. Een groot deel van de complexen die speciaal aangewezen zijn voor bepaalde leeftijdsgroepen zijn per 1 juli bestemd voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder. Deze plannen liggen op dit moment ter advies voor aan de bewonerscommissies van de complexen en de lokale huurdersorganisaties.

Bijna 600 panelleden Acantus Klantenpanel

02-06-2015

Bijna 600 huurders en woningzoekenden hebben zich tot nu toe aangemeld voor het Acantus Klantenpanel. We zijn erg blij dat zoveel mensen met ons mee willen denken over onderwerpen rondom wonen, leefbaarheid en onze dienstverlening.