527 huishoudens in Delfzijl kunnen kiezen voor nieuwbouw

De bewoners van 386 huurwoningen en 141 particuliere woningen in de Zandplatenbuurt Noord en omgeving in Delfzijl krijgen de mogelijkheid te verhuizen naar een nieuw te bouwen huis. Hierover zijn zij op zaterdag 30 maart door de gemeente Delfzijl en woningcorporatie Acantus geïnformeerd.

De in totaal 527 huizen maken deel uit van de groep ‘1588’. Dit is voor Delfzijl de eerste groep bewoners die duidelijkheid krijgt over de uitvoering van de versterking. De bewoners hebben lang gewacht op duidelijkheid rondom het versterken van hun huis. Op 11 maart 2019 zetten minister Wiebes en de betrokken gemeentebestuurders hun handtekening onder de financiële afspraken over de versterkingsaanpak. Hiermee ontstaat voor de eigenaren van de huizen – de woningcorporatie en de particuliere eigenaren - binnen de groep ‘1588’ de mogelijkheid dat zij zelf mogen kiezen of en hoe zij het versterkingsadvies voor hun woning willen uitvoeren.

Acantus zet in op nieuwe woningen voor al haar 386 huurders
Acantus wil voor al haar 386 huurders binnen de groep ‘1588’ een nieuwe woning bouwen, zodat ze de overstap kunnen maken naar een nieuwe aardbevingsbestendige woning in Delfzijl. Daarnaast hoeven bewoners maar 1 keer te verhuizen, want zij kunnen blijven wonen in de huidige woning totdat de nieuwe klaar is. Anita Tijsma, bestuurder Acantus: “Als woningcorporatie zetten wij in op een nieuwe woning voor iedereen. Deze woningen gaan wij gefaseerd en samen met bewoners ontwikkelen. We zijn met de gemeente in gesprek over de locaties waar we dit kunnen doen. Uiteindelijk kiezen bewo-ners natuurlijk zelf waar zij het liefste willen wonen. De komende weken gaan wij bij de bewoners van de eerste fase thuis langs om in gesprek te gaan over hun situatie, hun woonwensen en al hun vragen.”

Particuliere woningeigenaren staan voor een keuze
De gemeente Delfzijl gaat in gesprek met de eigenaren van de 141 woningen van de groep '1588'. Zij bepalen zelf wat er met hun woning gebeurt. Tijdens individuele gesprekken komt aan de orde welke wensen zij hebben op het gebied van wonen. Willen ze hun huidige woning versterken of willen ze liever een nieuwe woning? IJzebrand Rijzebol, wethouder Wonen, benadrukt dat de woningeigenaren zelf die keuze moeten maken. "Wij willen in een open sfeer alle opties met hen bespreken. Elke keuze heeft voor- en nadelen en dat pakt voor iedereen anders uit. Wie kiest voor een nieuwe woning op een andere plek hoeft maar één keer te verhuizen. Wie in zijn huidige woning wil blijven wonen, krijgt een versterkte woning. Dan moet je wel tijdelijk ergens anders wonen. Ik ken mensen die er tegen opzien om twee keer te verhuizen. Dat snap ik heel goed."

Nieuwe locaties in Delfzijl
Voor nieuwbouw zijn er in Delfzijl diverse mogelijkheden. Rijzebol: "Op korte termijn zijn de Schrijversbuurt en Uitwierderweg als nieuwe locaties beschikbaar. Op wat langere termijn zijn de nieuwe Zandplatenbuurt en Landenbuurt in beeld. Ook op andere plekken in Delfzijl komen locaties beschik-baar. Daar zijn we nu druk mee bezig. Voor mij staat voorop dat we de plannen voor nieuwe locaties samen met de bewoners gaan ontwikkelen. Het gaat per slot van rekening om hun toekomst. Als gemeente willen we dat optimaal begeleiden."

1 april 2019