Huurderskoepel Acantus (HKA)

HuurdersKoepel Acantus (HKA) is een samenwerking tussen de huurders- en bewonersorganisaties in het werkgebied van Acantus. De stichting heeft als doel om de gezamenlijke belangen op beleidsniveau van de huurders, die een woning van Acantus huren, te behartigen. Hierbij richt de HKA zich op de gemeenten Delfzijl, Oldambt, Pekela, Veendam en Westerwolde. De HKA-leden zijn allen huurders van Acantus.

Bestuur

 

Van links naar rechts: Siska v/d Laan, Edo Ladage en Siena Engels

Overleg met Acantus

HKA overlegt regelmatig met Acantus over het voorgenomen beleid en de uitvoering van dat beleid. Concreet adviseert HKA over de begroting en de jaarrekening, maar ook over elke wijziging in het beleid van Acantus. De Overlegwet huurder - verhuurder en de huurderswet is hiervoor de basis.

Aangesloten organisaties

Onderstaande huurders- en bewonersorganisaties laten zich op beleidsniveau door HKA vertegenwoordigen.

  • Bewoners Organisatie Pekela
  • Bewoners Organisatie Bellingwedde
  • Bewoners Overleg Veendam, Commissie Huurzaken
  • Huurders Organisatie Winschoten / Reiderland
  • Huurders Organisatie Scheemda
  • Bewoners Platform Delfzijl

Lid worden

Als huurder van Acantus, of als huurdervereniging / dorpsbelangen / vertegenwoordiger van een complex, etc., kunt u zich aansluiten bij één van de hier bovengenoemde bewonersorganisaties. Het lidmaatschap is gratis.

Contactinformatie

Huurders Koepel Acantus
p/a mevrouw Siena Engels
Laan 1509 54A
9679 CZ Scheemda