Passend toewijzen

Bij de toewijzing van onze sociale woningen houden wij rekening met uw inkomen en de grootte van uw huishouden. Dit heet passend toewijzen.

Door passend toewijzen krijgt u een woning waarvan de huur aansluit bij uw inkomen. Daarmee kunt u betaalbaar wonen en dat vinden wij belangrijk. Een huur die aansluit bij uw inkomen verkleint het risico dat u in betalingsproblemen komt. In onderstaand schema ziet u welke huurprijs (prijspeil 2020) past bij een huishouden en (verzamel)inkomen: 

1-persoonshuishouden

Bij een maximaal jaarinkomen van € 23.725 (€ 23.650 bij AOW) geldt een maximale kale huurprijs van: € 633,25
Bij een maximaal jaarinkomen tussen € 23.725 (€ 23.650 bij AOW) en € 40.024 geldt een maximale kale huurprijs van: € 752.33

2-persoonshuishouden

Bij een maximaal jaarinkomen van € 32.200 (€ 32.075 bij AOW) geldt een maximale kale huurprijs van: € 633,25
Bij een maximaal jaarinkomen tussen € 32.200 (€ 32.075 bij AOW) en € 40.024 geldt een maximale kale huurprijs van: € 752.33

3 of meerpersoonshuishouden

Bij een maximaal jaarinkomen van € 32.200 (€ 32.075 bij AOW) geldt een maximale kale huurprijs van: € 678,66
Bij een maximaal jaarinkomen tussen € 32.200 (€ 32.075 bij AOW) en € 40.024 geldt een maximale kale huurprijs van: € 752.33

Inkomen boven de inkomensgrens?

Heeft u een inkomen boven de inkomensgrens van € 40.024 dan kunnen wij u een sociale huurwoning toewijzen, maar dat doen we alleen als er geen andere kandidaten zijn. Voor urgente woningzoekenden en woningzoekenden met een bijzondere (zorg)vraag, maken we hier een uitzondering op. Dat geldt ook voor woningzoekenden die hulp en ondersteuning krijgen vanuit de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Passend toewijzen calculator

Wilt u weten voor welke woningen u in aanmerking komt? Via de Passend toewijzen calculator kunt u snel en gemakkelijk achterhalen tot welke huurprijs u een woning kunt huren.

Toewijzing bij huurachterstand of overlast

In de volgende situaties kan het zijn dat u een woning niet definitief krijgt toegewezen:

  • In het verleden is uw woning ontruimd vanwege een huurachterstand of het veroorzaken van overlast.
  • Op het moment van de woningtoewijzing heeft u een huurachterstand bij ons of een collega-corporatie.
  • Op het moment van de woningtoewijzing is bekend dat u overlast veroorzaakt.