Student

U bent een student met studiefinanciering. Uw huishouden bestaat dus uit één persoon. U heeft een inkomen dat valt onder de huurtoeslaggrens ofwel u heeft een huishoudinkomen dat lager is dan €22.700,-. Dit betekent dat u een woning met een huurprijs van maximaal €607,46 (prijspeil 2019) mag huren. Echter u ontvangt alleen maar huurtoeslag bij woningen die niet meer kosten dan €424,44 per maand.