Beide werkzaam met inkomen tot de inkomensgrens

U en uw partner werken allebei, maar hebben een laag inkomen. Uw twee kinderen wonen nog thuis. Uw huishouden bestaat dus uit vier personen. Uw inkomen is hoger dan de huurtoeslaggrens, maar lager dan de inkomensgrens. Ofwel uw verzamelinkomen zit tussen de €30.825,- en €38.035,-. Dit betekent dat u een woning met een huurprijs van maximaal €720,42 (prijspeil 2019) mag huren.