Wonen in..

Wonen in een wooncomplex

In enkele van onze seniorencomplexen zijn woongemeenschappen actief. Wonen in een woongemeenschap is een vorm van samenleven met andere bewoners in een complex. Het gemeenschapsgevoel komt terug in het organiseren van gezamenlijke activiteiten in het complex en het bieden van hulp aan medebewoners. De toewijzing van deze woningen wordt gedaan door de bewonerscommissie van het complex.

Wonen in een zorginstelling

Een aantal woningen van Acantus wordt door zorg- en welzijnsinstellingen toegewezen. Dit zijn bijvoorbeeld woningen die fysiek verbonden zijn met een zorgcentrum. De woningen in een zorginstelling wijzen we niet zelf toe en bieden we ook niet aan op de website.