Passend toewijzen

Bij de toewijzing van onze sociale woningen houden wij rekening met uw inkomen en de grootte van uw huishouden. Dit heet passend toewijzen. Door passend toewijzen krijgt u een woning waarvan de huur aansluit bij uw inkomen.

Veel gevraagd over Passend toewijzen

Wat is passend toewijzen?

Vanaf 1 januari 2016 houden wij bij de toewijzing van onze sociale huurwoningen rekening met uw inkomen en de grootte van uw huishouden. Dit heet passend toewijzen en is een regel in de Woningwet.

Waarom moet Acantus passend toewijzen?

Door passend toewijzen krijgt u een woning waarvan de huur aansluit bij uw inkomen. Daarmee kunt u betaalbaar wonen en dat vinden wij belangrijk. Een huur die aansluit bij uw inkomen verkleint het risico dat u in betalingsproblemen komt.

Hoe hoog mag mijn huur zijn?

Hieronder ziet u voor welke maximale huurprijs u mag huren rekening houdend met uw verzamelinkomen en huishoudgrootte.

 Huishouden:  Maximaal jaarinkomen:  Maximale kale huurprijs (prijspeil 2019):
 1-persoonshuishouden  € 22.700 (€ 22.675 bij AOW)  € 607,46
 2-persoonshuishouden  € 30.825  € 607,46
 3 of meerpersoonshuishouden  € 30.825  € 651,03
 Alle huishoudens  € 38.035  € 720,42

 Via de passend toewijzen calculator kunt u er snel en gemakkelijk achterkomen voor welke woningen u in aanmerking komt op basis van uw inkomen en huishoudgrootte.

Moet ik het inkomen van kinderen meetellen?

Nee. Het inkomen van inwonende kinderen tellen wij niet mee bij woningtoewijzing. Het maakt daarbij niet uit of uw kinderen al volwassen zijn.

Hoe weet ik wat mijn (verzamel)inkomen is?

Uw verzamelinkomen staat op de inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Meer vragen tonen

Kan ik bij Acantus huren met een inkomen hoger dan € 38.035 per jaar?

Aan woningzoekenden met een inkomen boven de inkomensgrens van €38.035,- mag Acantus maximaal 20% van de sociale huurwoningen toewijzen. Van die 20% mag maximaal de helft een huishouden zijn met een inkomen hoger dan €42.436,-. Wij kunnen woningzoekenden met een inkomen hoger dan €38.035,- een sociale huurwoning toewijzen, maar dat doen we alleen als er geen andere kandidaten zijn. Voor urgente woningzoekenden en woningzoekenden met een bijzondere (zorg)vraag, maken we hier een uitzondering op. Dat geldt ook voor woningzoekenden die hulp en ondersteuning krijgen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Huurt u al bij Acantus?

Huurt u al bij Acantus, dan verandert er voor u als zittende huurder niets als gevolg van het passend toewijzen. U kunt de woning gewoon blijven huren voor de afgesproken huurprijs. Passend toewijzen geldt alleen voor nieuwe verhuringen vanaf 1 januari 2016. Op het moment dat u een andere woning zoekt, dan moet u hier wel rekening mee houden. Het kan zijn dat u dan niet meer voor alle woningen in aanmerking komt.

Jonger dan 23 jaar?

Jongeren onder de 23 jaar kunnen reageren op alle woningen met een huurprijs die past bij het verzamelinkomen en huishoudgrootte. Jongeren tot 23 jaar die zelfstandig een woning gaan huren en recht hebben op huurtoeslag, kunnen op een aantal woningen binnen ons woningaanbod korting krijgen op de huurprijs. In ons woningaanbod staat aangegeven welke woningen een kortingsregeling hebben.