Hoe kan ik me inschrijven als woningzoekende?

Via het inschrijfformulier kunt u zich bij ons inschrijven als woningzoekende. Bij uw inschrijving vragen wij u een inkomensverklaring aan te leveren van u en uw eventuele partner.

Meer informatie over inschrijven.

Veel gevraagd over Hoe kan ik me inschrijven als woningzoekende?

Inschrijven? Een inkomensverklaring is nodig voor toewijzing

Om bij woningtoewijzing een inkomenstoets te kunnen doen hebben wij een inkomensverklaring van u en uw eventuele partner nodig. Zonder een inkomensverklaring kunnen wij u geen woning toewijzen. Wij vragen u een inkomensverklaring in te leveren bij inschrijving.

Hoe vraag ik een inkomensverklaring aan?

De inkomensverklaring kunt u digitaal aanvragen via Mijn Belastingdienst, uw persoonlijke pagina bij de Belastingdienst. U logt op Mijn Belastingdienst in met uw DigiD. Onder het kopje Inkomensbelasting en mijn inkomen, download u de verklaring. Ook kunt u de verklaring gratis aanvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 - 0543. Houd burgerservicenummer(s) bij de hand, want daar wordt naar gevraagd. De inkomensverklaring krijgt u binnen vijf werkdagen thuisgestuurd.

Heeft u geen inkomensverklaring?

Heeft u geen inkomensverklaring omdat u bijvoorbeeld statushouder of zelfstandig ondernemer bent? Dit zijn geldige alternatieven:

  • Statushouders: inkomstenverklaring van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).
  • Zelfstandig ondernemers: brief van accountant of administrateur met daarin het belastbaar jaarinkomen aan de hand van een bijgeleverde winst-en-verliesrekening.

Verandert uw huishouden terwijl u ingeschreven staat?

Controleer in onderstaand schema of de wijziging van uw huishouden gevolgen voor u heeft. Is dat het geval, dan moet u de wijziging  aan ons doorgeven. U komt dan namelijk in aanmerking voor andere woningen met andere huurprijzen.

 Huishouden  Maximaal jaarinkomen  Maximale kale huurprijs
 1-persoonshuishouden  € 22.400 (€ 22.375 bij AOW)  € 597,30
 2-persoonshuishouden  € 30.400  € 597,30
 3 of meerpersoonshuishouden  € 30.400  € 640,14
 Alle huishoudens  € 36.798  € 710,68