Inschrijven

Veel gevraagd over Inschrijven

Hoe kan ik me inschrijven als woningzoekende?

Via het inschrijfformulier kunt u zich bij ons inschrijven als woningzoekende. Bij uw inschrijving vragen wij u een inkomensverklaring aan te leveren van u en uw eventuele partner.

Meer informatie over inschrijven.

Inschrijven? Een inkomensverklaring is nodig voor toewijzing

Om bij woningtoewijzing een inkomenstoets te kunnen doen hebben wij een inkomensverklaring van u en uw eventuele partner nodig. Zonder een inkomensverklaring kunnen wij u geen woning toewijzen. Wij vragen u een inkomensverklaring in te leveren bij inschrijving.

Hoe vraag ik een inkomensverklaring aan?

De inkomensverklaring kunt u digitaal aanvragen via Mijn Belastingdienst, uw persoonlijke pagina bij de Belastingdienst. U logt op Mijn Belastingdienst in met uw DigiD. Onder het kopje Inkomensbelasting en mijn inkomen, download u de verklaring. Ook kunt u de verklaring gratis aanvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 - 0543. Houd burgerservicenummer(s) bij de hand, want daar wordt naar gevraagd. De inkomensverklaring krijgt u binnen vijf werkdagen thuisgestuurd.

Heeft u geen inkomensverklaring?

Heeft u geen inkomensverklaring omdat u bijvoorbeeld statushouder of zelfstandig ondernemer bent? Dit zijn geldige alternatieven:

  • Statushouders: inkomstenverklaring van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).
  • Zelfstandig ondernemers: brief van accountant of administrateur met daarin het belastbaar jaarinkomen aan de hand van een bijgeleverde winst-en-verliesrekening.

Verandert uw huishouden terwijl u ingeschreven staat?

Controleer in onderstaand schema of de wijziging van uw huishouden gevolgen voor u heeft. Is dat het geval, dan moet u de wijziging  aan ons doorgeven. U komt dan namelijk in aanmerking voor andere woningen met andere huurprijzen.

 Huishouden  Maximaal jaarinkomen  Maximale kale huurprijs
 1-persoonshuishouden  € 22.700 (€ 22.675 bij AOW)  € 607,46
 2-persoonshuishouden  € 30.825  € 607,46
 3 of meerpersoonshuishouden  € 30.825  € 651,03
 Alle huishoudens  € 38.035  € 720,42