Sociale urgentie

U bent dringend op zoek naar een andere woning? In noodsituaties verlenen wij woningzoekenden soms voorrang bij het toewijzen van een huurwoning. Dit noemen we woningtoewijzing op basis van sociale urgentie.

Voorwaarden sociale urgentie

Uw aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u staat ingeschreven als woningzoekende;
  • u heeft er op tijd zelf alles aan gedaan om woonruimte te vinden. Dit betekent ook dat u in de periode, waarin de sociale urgentie is ontstaan, geen woning mag hebben geweigerd;
  • u staat bij het ontstaan van de urgente situatie minimaal één jaar ingeschreven als bewoner in één van de volgende gemeenten: Delfzijl, Oldambt, Pekela, Veendam of Westerwolde;
  • u bent wettelijk volwassen (minimaal 18 jaar);
  • u beschikt over een geldig verblijfsdocument;
  • u heeft geen openstaande huurschuld;
  • u veroorzaakt geen woonoverlast;
  • u heeft de gevraagde gegevens bij het aanvraagformulier gevoegd;
  • u heeft de bijdrage van €15,- voldaan.

Als u een aanvraag indient, betaalt u hiervoor €15,-. Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen, zodra Acantus uw betaling heeft ontvangen. Als uw aanvraag voor sociale urgentie wordt afgewezen, dan krijgt u het geld niet terug. Leest u onze folder Voorrang krijgen, soms noodzaak dan ook goed door om te bepalen of u wel of niet denkt in aanmerking te komen voor voorrang.

Wat moet u doen?

U vult het aanvraagformulier Voorrang krijgen, soms noodzaak volledig in.

Bij het aanvraagformulier moet u een aantal documenten meesturen, afhankelijk van uw situatie. In de folder Voorrang krijgen, soms noodzaak staat welke documenten en aanvullende informatie wij nodig hebben om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Het ingevulde aanvraagformulier, mét de gevraagde documenten en informatie, kunt u sturen naar: Acantus, Postbus 110, 9640 AC Veendam. Uiteraard kunt u uw aanvraag ook op ons kantoor (Aquapark 7, Veendam) inleveren.

De betaling van €15,- voor het indienen van een aanvraag kan via overschrijving op rekeningnummer NL02RABO0343561700 ten name van Acantus in Veendam, onder vermelding van uw inschrijfnummer, aangevuld met uw naam en geboortedatum.

Wat mag u van ons verwachten?

Als u een aanvraag voor sociale urgentie bij ons heeft ingediend, ontvangt u van ons een bevestiging. Wij beoordelen of het formulier volledig en juist is ingevuld en of alle gevraagde gegevens aanwezig zijn. Als dit niet het geval is, vragen wij u alsnog de gevraagde gegevens aan te leveren.

Is uw aanvraag volledig, dan beoordeelt een externe Commissie Sociale Urgentie uw aanvraag. De leden van deze commissie komen één keer per week bijeen. Binnen tien werkdagen na de bijeenkomst ontvangt u schriftelijk bericht van ons.

Bij een positief oordeel gaan wij voor u op zoek naar een woning. We streven er naar u binnen drie maanden een woning toe te wijzen. Wel moet u zelf ook actief blijven reageren op onze woningen. Weigert u een aangeboden woning, dan komt uw urgentie te vervallen.

Bij een negatief oordeel ontvangt u van ons een brief met de reden van afwijzing.