Voorbeelden

Alleenstaande moeder

U bent een alleenstaande vrouw met twee jonge kinderen met een bijstandsuitkering. Uw huishouden bestaat dus uit drie personen. U heeft een inkomen dat valt onder de huurtoeslaggrens. Dat is een huishoudinkomen dat lager is dan €23.225,- per jaar. Dit betekent dat u een woning met een huurprijs van maximaal €663,40 (prijspeil 2020) mag huren.

 

Tweepersoonshuishouden met een inkomen tot de huurtoeslaggrens

Uw huishouden bestaat dus uit twee personen. U heeft een inkomen dat valt onder de huurtoeslaggrens ofwel u heeft een huishoudinkomen dat lager is dan €31.550,- per jaar. Dit betekent dat u een woning met een huurprijs van maximaal €619,01 (prijspeil 2020) mag huren.

 

Student

U bent een student met studiefinanciering. Uw huishouden bestaat dus uit één persoon. U heeft een inkomen dat valt onder de huurtoeslaggrens ofwel u heeft een huishoudinkomen dat lager is dan €23.225,-. Dit betekent dat u een woning met een huurprijs van maximaal €619,01 (prijspeil 2020) mag huren. Echter u ontvangt alleen maar huurtoeslag bij woningen die niet meer kosten dan €432,51 per maand.

 

Beide werkzaam met inkomen tot de inkomensgrens

U en uw partner werken allebei, maar hebben een laag inkomen. Uw twee kinderen wonen nog thuis. Uw huishouden bestaat dus uit vier personen. Uw inkomen is hoger dan de huurtoeslaggrens, maar lager dan de inkomensgrens. Ofwel uw verzamelinkomen zit tussen de €31.550,- en €39.055,-. Dit betekent dat u een woning met een huurprijs van maximaal €737,14 (prijspeil 2020) mag huren.

 

Alleenstaande oudere man met recht op AOW

U bent een alleenstaande oudere man met recht op AOW. Uw huishouden bestaat dus uit één persoon. U heeft een inkomen dat valt onder de huurtoeslaggrens ofwel u heeft een huishoudinkomen dat lager is dan €23.175,- per jaar. Dit betekent dat u een woning met een huurprijs van maximaal €619,01 (prijspeil 2020) mag huren.