Inkomensverklaring

Om bij woningtoewijzing een inkomenstoets te kunnen doen, hebben wij een inkomensverklaring van u nodig. Wij vragen u een inkomensverklaring in te leveren bij toewijzing.

Inkomensverklaring bij toewijzing 

Krijgt u een woning toegewezen van ons? Dan doen wij een inkomenstoets. Hiervoor hebben wij uw inkomensverklaring nodig. Voorheen vroegen wij onze woningzoekenden een inkomensverklaring in te leveren bij inschrijving. Vanaf 2 december 2019 vragen we dit bij toewijzing. Het is wel handig om een inkomensverklaring op tijd aan te vragen, zodat u het bij toewijzing direct bij de hand heeft. 

Inkomenstoets

Aan woningzoekenden met een inkomen boven de inkomensgrens van €39.055,- (prijspeil 2020) mag Acantus maximaal 20% van de sociale huurwoningen toewijzen. Van die 20% mag maximaal de helft een huishouden zijn met een inkomen hoger dan €43.574,-. Wij kunnen woningzoekenden met een inkomen hoger dan €39.055,- een sociale huurwoning toewijzen, maar dat doen we alleen als er geen andere kandidaten zijn. Voor urgente woningzoekenden en woningzoekenden met een bijzondere (zorg)vraag, maken we hier een uitzondering op. Dat geldt ook voor woningzoekenden die hulp en ondersteuning krijgen vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Inkomensverklaring aanvragen

De inkomensverklaring vraagt u digitaal op via Mijn Belastingdienst. Dit is uw persoonlijke pagina bij de Belastingdienst. 
U logt op Mijn Belastingdienst in met uw DigiD. Onder het kopje inkomstenbelasting en mijn inkomen, download u een inkomensverklaring van het jaar 2018 of 2019. Daarna kunt u de verklaring naar info@acantus.nl mailen of lever deze bij ons in. Bekijk het voorbeeld inkomensverklaring om te zien hoe deze eruit ziet. 

Ook kunt u de inkomensverklaring gratis bij de Belastingdienst opvragen via 0800 - 0543. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. De verklaring wordt binnen vijf werkdagen naar uw woonadres verstuurd.

Is het inkomen op de inkomensverklaring hoger dan uw huidige inkomen?

Is het inkomen op de inkomensverklaring hoger dan €39.055,- en hoger dan uw huidige verzamelinkomen bij inschrijving? Levert u dan ook actuele inkomensgegevens (zoals loonstroken) aan waarmee u kunt aantonen dat uw huidige verzamelinkomen lager is dan voorheen.

Verzamelinkomen

Het verzamelinkomen is het gezamenlijke inkomen van het huishouden (aanvrager en partner, met uitzondering van kinderen) per jaar.