WOZ-beschikking

Veel gevraagd over WOZ-beschikking

Wat is een WOZ-beschikking?

In de WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde. U ontvangt deze beschikking van uw gemeente.

Wat is WOZ-waarde?

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de waarde van een huis.

Waarom ontvang ik als huurder een WOZ-beschikking?

Gemeenten zijn verplicht om vanaf 2016 ook aan huurders een WOZ-beschikking te sturen. De reden hiervan is dat per 1 oktober 2015 het puntenstelsel waarmee de maximale huurprijs van een huurwoning wordt berekend is gewijzigd. Dit wordt ook wel het Woningwaarderingsstelsel (WWS) genoemd. Een belangrijke wijziging is dat de WOZ-waarde van de woning nu onderdeel uitmaakt van het puntentotaal. Daarom is het van belang dat u als huurder weet wat de hoogte van de WOZ-waarde is.

Wat is het puntenstelsel van een huurwoning?

Iedere huurwoning heeft een puntentotaal. Dit puntentotaal heeft te maken met de grootte en het comfort van een woning. Bijvoorbeeld: 3 slaapkamers levert meer punten op dan 1 slaapkamer. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de woningwaardering. Het aantal punten van een huurwoning bepaalt hoe hoog de huurprijs wettelijk mag zijn. Op de website van de rijksoverheid leest u meer over het puntenstelstel.

Levert een wijziging in de WOZ-waarde een huurprijsverlaging op?

Als de WOZ-waarde wijzigt heeft dit invloed op de puntenwaardering van een huurwoning. Dit heeft dan gevolgen voor de maximale huurprijs die Acantus voor een huurwoning mag vragen. Een wijziging van de WOZ-waarde levert in de meeste gevallen geen verlaging van de huurprijs op. De gemiddelde huurprijs bij Acantus is namelijk 70% van de maximale huurprijs. 

Meer vragen tonen

Kan ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Ja, u kunt bij de gemeente een bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde van uw woning. Echter, een wijziging van de WOZ-waarde heeft in de meeste gevallen geen gevolgen voor de huidige huurprijs van uw woning.

Wat is de maximaal toegestane huurprijs van mijn woning?

Op de website van de Huurcommissie kunt u nagaan wat de maximaal toegestane huurprijs van uw woning is.