Huurprijzen bij nieuwe verhuringen

Veel gevraagd over Huurprijzen bij nieuwe verhuringen

Waarom gaan de huurprijzen omlaag bij nieuwe verhuringen?

Daar zijn meerdere redenen voor:
1. De streefhuren zijn naar beneden aangepast
2. De woningwaardering is aangepast: WOZ waarde in puntenstelsel
3. Passend toewijzen
4. Leegstand

Wat zijn streefhuren?

De streefhuur is de huurprijs die een woningcorporatie vraagt bij een nieuwe verhuring. Bij Acantus is de streefhuur gemiddeld 65 tot 70% van wat we maximaal mogen vragen.

Waarom verandert de huurprijs alleen bij een nieuwe verhuring?

Bij een nieuwe verhuring wordt de huurprijs opnieuw berekend. Voor mensen die al een woning bij Acantus huren geldt de huurprijs die in het huurcontract is afgesproken.

Wat betekent dit voor mensen die al bij Acantus huren?

Voor mensen die al bij ons huren zijn al deze huuraanpassingen niet van toepassing. Voor hen verandert er niets. Voor hen gelden de afspraken die in het huurcontract staan.