Algemene huurvoorwaarden

Veel gevraagd over Algemene huurvoorwaarden

Waarom zijn er nieuwe algemene huurvoorwaarden?

De huidige algemene huurvoorwaarden zijn van 2005. Inmiddels is er veel veranderd in wet- en regelgeving. De huurvoorwaarden moesten hierop worden aangepast en zijn met name van belang voor nieuwe huurovereenkomsten.

Mogen schotels en antennes niet meer worden geplaatst?

Het is verboden schotels of antennes te plaatsen zonder schriftelijke toestemming. Schotels en antennes die in het verleden zijn geplaatst, staan wij toe. Uitzondering hierop is als ze overlast veroorzaken of schade aanbrengen aan de gevel of het balkon. Is dit zo, dan gaan we met deze huurder in gesprek.

Waar mogen scootmobielen worden geplaatst?

Scootmobielen mogenĀ alleen in de daarvoor bestemde ruimtes worden geplaatst. Uiteraard is het ook toegestaan uw scootmobiel in uw eigen woning of berging te stallen.