Overlast?

In gesprek gaan

Als u overlast ervaart, adviseren wij u allereerst in gesprek te gaan met de veroorzaker. In een goed gesprek komt u samen meestal tot een oplossing. Het kan bovendien misverstanden, onbegrip en argwaan uit de weg ruimen.

Overlast melden

Gaat overlast door, ondanks dat u uw best heeft gedaan om gezamenlijk tot een oplossing te komen? Dan kunt u overlast bij ons melden via het overlastformulier. Omdat wij pas van overlast spreken als klachten regelmatig terugkeren, moet u ten minste drie aantoonbare overlastsituaties op het formulier vermelden. Als er meer buurtbewoners zijn met dezelfde klachten, moet iedereen dit afzonderlijk bij ons melden.

Vervolg

Afhankelijk van de aard van de klacht, krijgt de veroorzaker van de overlast een waarschuwing of wordt door ons uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Verbetert de situatie na diverse waarschuwingen en/of gesprekken niet, dan gaat onze woonconsulent samen met u bekijken welke vervolgstappen genomen kunnen worden.

Meer informatie over het signaleren en voorkomen van overlast en de te doorlopen stappen, kunt u vinden in onze folder Overlast.