Sociaal Statuut

Jaarlijks voert Acantus vele werkzaamheden uit in en aan haar woningen. Soms staan wij voor de keuze: vernieuwen of verbeteren? Beide hebben veel impact op onze huurders. We hebben met onze huurdersorganisatie afspraken gemaakt over de positie, de rechten en plichten van huurders en Acantus bij onderhoud en woningverbetering én bij sloop. Deze rechten en plichten staan in ons zogenaamde Sociaal Statuut.

In het Sociaal Statuut leest u onder andere welke afspraken en regelingen er zijn over de betrokkenheid van bewoners, de vergoedingen, de begeleiding en eventuele herhuisvesting.

Wanneer heeft u recht op het Sociaal Statuut?
Als Acantus uw woning wil verbeteren of slopen, komt u mogelijk in aanmerking voor de afspraken in het Sociaal Statuut. Acantus informeert u per brief over de afspraken die voor u gelden. Bij sloop informeren wij u ook wat de ingangsdatum van het Sociaal Statuut is. Vanaf dat moment heeft u bijvoorbeeld recht op een verhuiskostenvergoeding en voorrang bij de toewijzing van een andere passende woning.

Bij sommige projecten maakt Acantus aanvullende afspraken met bewoners en huurdersorganisaties. 

Let op: huurde u eerst een woning van voormalig Woongroep Marenland en heeft u een sloopaanzegging ontvangen voor 1 november 2023? Dan geldt het Sociaal Plan Woongroep Marenland voor u (zie het paarse vakje rechts in beeld).