Advies

De huurderadviesgroep presenteert in de laatste bijeenkomst hun advies. Hierop geeft Acantus een korte reactie en gaat met het advies aan de slag.

Wonen en zorg

Op dinsdag 19 mei 2015 presenteerde de huurdersadviesgroep (HAG) hun advies aan Acantus over het verlagen van wonen en zorg. De hoofdvragen voor deze HAG waren:

1. Wat verwacht u van Acantus om voor u het (langer) zelfstandig wonen mogelijk te maken in en rond de woning? Bent u bereid en in staat hiervoor te betalen?
2. Als u ondersteuning/hulp nodig heeft, waar zou u geholpen moeten/willen worden? Zou u door buurtgenoten geholpen willen worden? Als u zelf geen ondersteuning/hulp nodig heeft; bent u bereid uw buren te helpen bij het langer zelfstandig wonen? Wat kan Acantus aan bovenstaande bijdragen?
3. Welke voorzieningen in de buurt zijn voor u noodzakelijk om prettig langer zelfstandig in uw woning te kunnen wonen?
4. Zal u bij het langer zelfstandig wonen gebruik willen maken van een klussendienst/boodschappendienst/schoonmaakdienst etc. 

In de reactie leest u onze antwoorden op de verschillende hoofd- en deelvragen.

Woonlasten

Op dinsdag 7 oktober 2014 presenteerde de huurdersadviesgroep (HAG) hun advies aan Acantus over het verlagen van woonlasten. De hoofdvragen voor deze HAG waren:

1. Wat kan Acantus samen met de huurder doen om de woonlasten te beperken?
2. Wanneer is het voor u als huurder financieel interessant om zelf werkzaamheden aan de binnenzijde van de woning uit te voeren?

In de reactie leest u onze antwoorden op de verschillende hoofd- en deelvragen.

Zonnepanelen

Op dinsdag 1 oktober 2013 presenteerde de eerste huurdersadviesgroep een advies aan Acantus over zonnepanelen op huurwoningen. In de reactie leest u onze antwoorden op de verschillende hoofd- en deelvragen. De hoofdvraag voor deze HAG was:  ‘Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?’

Acantus is gestart met het plaatsen van zonnepanelen op woningen in het hele werkgebied. Huurders van woningen die in aanmerking komen zijn aangeschreven en uitgenodigd voor een informatieavond. Op woensdag 2 juli 2014 zijn in de gemeente Delfzijl de eerste zonnepanelen geplaatst.