Onderzoek website

Eerste vragenlijst: website

De eerste vragenlijst ging over de gebruiksvriendelijkheid van onze website. In 2014 is de website vernieuwd en we wilden graag weten wat de gebruiker er van vindt. 436 panelleden hebben de vragenlijst ingevuld. Een geweldige respons!

Belangrijkste en meest opvallende uitkomsten

 • De vragenlijst is voornamelijk door huurders ingevuld. 

 • 98% van de respondenten beoordeelt de website als goed en voldoende.
 • Voornamelijk mensen met een leeftijd tussen 41 en 65 jaar hebben de vragenlijst ingevuld. Ook het aantal ouderen (65+) is relatief hoog. Dit komt ongeveer overeen met de leeftijdsverdeling in ons huurder- en woningzoekendenbestand.

 • De meeste respondenten gebruiken een laptop/pc om onze website te bezoeken. Zo’n 20% maakt gebruik van de mobiele telefoon, dit zijn voornamelijk jongeren (in onze algemene websitestatistieken is het percentage mobiel gebruik 30%) . De mobiele versie wordt goed beoordeeld. De tablet wordt juist weer relatief veel door ouderen gebruikt.

 • De meest voorkomende redenen dat men onze website bezoekt zijn: algemene informatie, woning zoeken, reparatieverzoek indienen en overlast melden.
 • Een aantal huurders geeft aan dat reparatieverzoeken makkelijker via de smartphone moeten worden ingediend. 
 • De algemene informatie wordt door 95% beoordeeld als goed of voldoende. De onderdelen ‘overlast melden’ en ‘planmatig onderhoud’ zijn in verhouding vaker als onvoldoende beoordeeld. Men is tevreden over de informatie over overlast op de website, maar ontevreden over de behandeling van klachten en het informeren daarover. Bij ‘planmatig onderhoud’ mist men informatie over de voorgenomen werkzaamheden. Hier wordt al aan gewerkt.
 • Men kan gemakkelijk informatie op de website vinden en de zoekfunctie wordt regelmatig gebruikt. Deze wordt ook goed beoordeeld.
 • Woningzoekenden maken voornamelijk gebruik van de woonwensenmail en de link onder ‘direct regelen’ op de homepage om bij het woningaanbod te komen. De woonwensenmail wordt als positief ervaren.
 • De woningzoekenden geven in verhouding veel kritiek en suggesties. De volgende punten worden het vaakst genoemd:
  - er zijn te weinig foto’s van de aangeboden woningen en de foto's zijn onder de maat;
  - foto’s van binnen ontbreken (keuken en badkamer);
  - woningzoekenden willen graag meer over de indeling van de woning weten; 
  - de plattegronden ontbreken of zijn lastig te vinden. Ook vindt men de plattegronden vaak niet specifiek genoeg; 
  - meer informatie over voorzieningen, ligging tuin en gehorigheid.

Voorgestelde verbeteringen

Natuurlijk nemen we de uitkomsten heel serieus. Voor een aantal punten geldt dat er al een traject loopt om dit te verbeteren. Onderstaand leest u wat we met de uitkomsten gaan doen.

 • Foto’s bij de woningen verbeteren en de mogelijkheden onderzoeken voor uitbreiding (bijvoorbeeld foto's van de keuken en de badkamer).
 • Plattegrond duidelijker vermelden bij de woning en de mogelijkheden onderzoeken voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de plattegronden.
 • Meer informatie geven over voorzieningen, ligging van de tuin en gehorigheid in de tekst bij de woning.
 • Het indienen van een reparatieverzoek mobiel maken. Dit traject loopt al.
 • De respondenten (die aangegeven hebben hiervoor open te staan) vragen website gerelateerde zaken te testen. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe manier van een reparatieverzoek indienen, maar ook de functionaliteiten van het klantportaal waar we mee bezig zijn.
 • Planmatig onderhoud op de website zetten. Dit traject loopt al.

Er zijn ook veel losse suggesties en tips gegeven. Sommigen matchen met bovenstaande punten. Anderen hebben we direct opgepakt of contact gezocht met het panellid voor meer uitleg.