Onderzoek verhuur-mutatieproces

Hieronder de uitkomsten (per vraag) van het onderzoek naar het verhuur-mutatieproces. 


1. Als ik contact wil hebben met Acantus dan doe ik dat bij voorkeur:2. Als u de huur zou opzeggen om naar een andere woning te verhuizen, wat vindt u dan belangrijk in de dienstverlening van Acantus?3. Wat vindt u het belangrijkste in de houding van de medewerkers van Acantus?4. Wat vindt u het belangrijkste aan de andere woning?

5. Wat verwacht u als u een nieuwe woning wordt aangeboden?

6. Informatie over de nieuwe woning Acantus ontvang ik bij voorkeur:

7. Als ik (straks) wil verhuizen moet Acantus vooral denken om (een aantal opmerkingen):

  • Checklist voor de huurder maken
  • Binnen Acantus verhuizen: geen extra maand huur
  • Nette woning plus tuin
  • Goede adequate informatie over >
    - over de buurt
    - wat wel/niet mag (wat laten zitten, wat veranderen?)
    - geplande renovatie/onderhoud