Onderzoek Klussen in en om huis

Begin 2017 hebben we ons digitaal klantenpanel benaderd over het onderwerp 'Klussen in en om huis'. 223 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten en wat gaan we ermee doen?

Belangrijkste / meest opvallende uitkomsten

 • Ongeveer 40% van de respondenten is niet bekend met het feit dat ze iets in en om hun woning mogen veranderen. 
 • We hebben de respondenten gevraagd voor welke veranderingen zij denken dat er toestemming moet worden gevraagd aan Acantus. De resultaten staan in onderstaande tabel. 
Verandering Aantal respondenten die denkt dat er wel toestemming moet worden gevraagd Percentage totaal Toestemming nodig volgens huidig beleid Acantus
Kozijnen binnen wit verven 5 1% Nee
Schotelantenne plaatsen 92 39% Ja
Schuur/overkapping plaatsen 133 62% Ja
Kattenluikje in buitendeur aanbrengen 133 62% Ja
CV-thermostaat vervangen 100 43% Ja
Schutting plaatsen 20 6% Ja
Elektra aanpassen 157 72% Nee

Op basis van deze uitkomsten kunnen we concluderen dat de respondenten vinden dat ze voor het aanpassen van elektra toestemming moeten vragen terwijl dit in het huidige beleid niet zo is.

 • 57% van de respondenten denkt dat Acantus geen vergoeding verstrekt voor een aangebrachte verandering.
 • De helft van de respondenten weet niet dat een zelf aangebrachte verandering (eventueel tijdelijk) moet worden verwijderd als dit voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk is.
 • Ongeveer de helft van de respondenten denkt dat een zelf aangebrachte verandering bij het verlaten van de woning weer ongedaan gemaakt moet worden.
 • Op de vraag waarom men denkt dat huurders veranderingen niet bij Acantus melden, worden de volgende antwoordmogelijkheden het meest geselecteerd: 
  - men niet weet dat dit moet;
  - men verwacht geen toestemming te krijgen voor de verandering;
  - men vindt het niet nodig om de verandering te melden.
 • Wat kunnen we eraan doen om huurders te stimuleren veranderingen te melden? De respondenten geven aan dat Acantus haar huurders beter moet informeren over hoe het werkt. De volgende tips worden meegegeven:
  - duidelijk overzicht van wat huurders wel en niet mogen veranderen in en om de woning;
  - nieuwe huurders bij het tekenen van de huurovereenkomst wijzen op het beleid;
  - actief informeren.
 • Ongeveer 70% van de respondenten is bereid om eenmalig te betalen voor het door Acantus laten aanbrengen van een ZAV.
 • Men verwacht dat Acantus advies geeft (86%), controleert en handhaaft (41%) en werkzaamheden uitvoert (39%). Men ziet voor Acantus geen rol weggelegd in het doorverwijzen naar aannemers.
 • Op de vraag wat een redelijke termijn is dat Acantus reageert op een aanvraag, is het meest gegeven antwoord tussen de twee en drie weken.
 • Welke veranderingen kunnen zo uitgevoerd worden volgens ons panel? Zie onderstaande tabel.
Verandering Aantal respondenten die vindt dat er geen toestemming moet worden gevraagd Percentage totaal Toestemming nodig volgens huidig beleid
Wanden schilderen 206 93% Nee
Bestrating aanbrengen 165 85% Ja
Verhoogde toiletpot plaatsen 63 29% Ja
Sierpleister aanbrengen 125 59% Nee
Kattenluikje in buitendeur aanbrengen 53 24% Ja
Muur verwijderen 14 7% Ja
Dakraam plaatsen 15 7% Ja
CV-thermostaat vervangen 72 34% Ja

Op basis van deze uitkomsten kunnen we concluderen dat de respondenten vinden dat zij voor het aanbrengen van bestrating en het vervangen van de cv thermostaat geen toestemming hoeven te vragen terwijl het huidige beleid dat wel vraagt. 

Aanbevelingen

In 2017 gaat Acantus het beleid rondom Klussen in en om huis vernieuwen. Vanuit het digitaal klantenpanel worden daarin de volgende aanbevelingen meegenomen:

 • Nieuwe huurder beter informeren over de mogelijkheden om veranderingen aan te brengen in en om de woning. Niet alleen bij ondertekening van het huurcontract, maar de huurder ook daarna informeren. 
 • Per verandering aangeven (in een helder overzicht) wat wel of niet mag en waar toestemming van Acantus voor nodig is. 
 • Acantus wil graag inzicht krijgen in zelf aangebrachte veranderingen die nu niet bekend zijn bij ons. Zo kunnen we eerder afspraken maken en kan worden voorkomen dat het pas bij het vertrek van de huurder zichtbaar wordt. 
 • Het is wenselijk om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om huurders eenmalig voor een verandering te laten betalen en door Acantus uit te laten voeren. 
 • Reactietermijn van twee werkweken hanteren op ingediende aanvragen. 
 • Hoe gaan we om met vergoedingen? Als Acantus de keuken wil vervangen en een huurder bijvoorbeeld zelf al de keuken heeft vernieuwd? Deze vraag wordt meegenomen in het nieuwe beleid.