Ontstoppingsfonds

Als huurder kunt u deelnemen aan ons Ontstoppingsfonds. Dit fonds dekt de kosten van het ontstoppen van de in of bij uw woning aanwezige riolering. Onder riolering wordt verstaan alle afvoeren van closetpotten, gootstenen, hemelwater, riolering en putten die horen bij uw woning. Het fonds dekt (eventuele) vervolgschade niet. Hiervoor bent u aangewezen op uw inboedelverzekering.

Verstopping melden

Een verstopping kunt u telefonisch melden via 0900 - 8400 en te kiezen voor optie 1. U kunt uw verstopping ook via onze website melden. Gebruikt u hiervoor het formulier Verstopping melden. Als wij uw verzoek hebben ontvangen, neemt RRS Zuidbroek binnen 24 uur contact met u op om een afspraak te maken.

Uitsluiting Ontstoppingsfonds

Wij behouden ons het recht voor om huurders uit te sluiten van het Ontstoppingsfonds als er sprake is van misbruik, opzet en/of extreem schadeverloop.

Voorwaarden Ontstoppingsfonds

Meer informatie over de voorwaarden van ons Ontstoppingsfonds kunt u lezen in de Algemene Voorwaarden Ontstoppingsfonds Acantus.