Huurachterstand

Het kan gebeuren dat u een keer vergeet de huur op tijd te betalen. Als de huur niet op tijd, dus vóór de eerste van de maand, op onze rekening is bijgeschreven, dan spreken we van een huurachterstand. Trek op tijd aan de bel als u (tijdelijk) niet in staat bent uw huur te betalen.

Herinnering

U ontvangt van ons een herinnering als u de huur niet op tijd heeft betaald. In deze herinnering verzoeken wij u alsnog de huur aan ons over te maken.

Aanmaning

Als u een maand later nog niet heeft betaald, ontvangt u een aanmaning. Ontvangen wij uw betaling dan nog niet, dan schakelen wij de deurwaarder in.

Betalingsregeling

Trek op tijd aan de bel als u (tijdelijk) niet in staat bent uw huur te betalen. In overleg met u bekijken we of we een betalingsregeling kunnen treffen. Hieraan zijn geen kosten verbonden, wel voorwaarden:

  • maximaal twee betalingsregelingen per 12 maanden;
  • de regeling gaat over een bedrag van maximaal twee maanden huur;
  • de huur en/of betalingsregeling dient bij vooruitbetaling, per 1e van de maand, te worden voldaan;

Komt u deze voorwaarden niet na, dan vervalt de regeling en brengen wij de gehele achterstand bij u in rekening. Voor deze achterstand kan niet opnieuw een betaalafspraak worden gemaakt. We garanderen dat uw privacy wordt beschermd en dat we uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling? Belt u dan met ons Klant Contact Centrum via 0900 - 8400.

Deurwaarder

Als u uw maandelijkse huurbetalingen en eventuele betalingsregelingen niet nakomt, dan wordt het innen van de achterstallige huur in handen gegeven aan een deurwaarder. De kosten voor de deurwaarder zijn dan voor u. Zelfs ontruiming is mogelijk. Bespreek uw zaken dus in een zo vroeg mogelijk stadium met ons, zodat we u kunnen helpen bij het vinden van een oplossing.

Hulp nodig?

Het kan ook zijn dat u uw financiële situatie even niet meer overziet. Wij kunnen u vertellen bij welke instanties u terecht kunt voor hulp. Woont u in de voormalige gemeente Vlagtwedde? Dan kunt u terecht bij de Gemeentelijke Kredietbank in Assen. Voor de overige gemeentes kunt u terecht bij de Volkskredietbank in Appingedam. 

Folder

Uitgebreide informatie over het betalen van de huur vindt u in de folder Huur betalen.

Veel gevraagd over Huurachterstand

Waar kan ik terecht met vragen over een lopende betalingsregeling?

Algemeen


Heeft u vragen over uw lopende betalingsregeling? Neem contact op met ons Klant Contact Centrum via het Contactformulier of 0900 - 8400.

Welke voorwaarden gelden bij het afsluiten van een betalingsregeling?

Algemeen

Trek op tijd aan de bel als u (tijdelijk) niet in staat bent uw huur te betalen. In overleg met u bekijken we of we een betalingsregeling kunnen treffen. Hieraan zijn geen kosten verbonden, wel voorwaarden:

  • maximaal 2 betalingsregelingen per 12 maanden;
  • de regeling gaat over een bedrag van maximaal twee maanden huur;
  • De huur en/of betalingsregeling dient bij vooruitbetaling, per 1e van de maand, te worden voldaan;

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling? U kunt een aanvraag indienen via het huurdersportaal met het aanvraagformulier Betalingsregeling. Geen huurdersportaal? Neem contact op met ons Klant Contact Centrum via het Contactformulier of 0900 - 8400. We garanderen dat uw privacy wordt beschermd en dat we uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Ik heb een dagvaarding of aanzegging ontruiming ontvangen. Wat nu?

Algemeen


Neem contact op met deurwaarder Flanderijn B.V. via 088 - 2092450.

Zoek indien noodzakelijk hulp bij de Volkskredietbank in Appingedam voor de gemeente Delfzijl, Oldambt, Pekela en Veendam.

Woont u in de gemeente Westerwolde? Dan kunt u terecht bij de Gemeentelijke Kredietbank in Assen 0592 - 366099.

Mijn betalingsregeling is vervallen. Wat nu?

Algemeen

Neem contact op met ons Klant Contact Centrum via het Contactformulier of 0900 - 8400. Dan bespreken we met u hoe u het bedrag alsnog kunt betalen.

Kan ik een betalingsregeling krijgen voor het betalen van mijn afrekening servicekosten?

Algemeen

In de meeste gevallen is dit mogelijk. Neem contact op met ons Klant Contact Centrum via het Contactformulier of 0900 - 8400. Dan bespreken we met u wat de mogelijkheden zijn.

Ik heb hulp nodig bij het op orde brengen van mijn financiën? Kunt u mij advies geven?

Algemeen


Woont u in de gemeente Delfzijl, Oldambt, Pekela of Veendam? Dan kunt u terecht bij de Volkskredietbank Volkskredietbank in Appingedam. Woont u in de gemeente Westerwolde? Dan kunt u terecht bij de Gemeentelijke Kredietbank in Assen Gemeentelijke Kredietbank.

Ik heb een huurachterstand. Wat moet ik doen?

Algemeen


Een achterstand is vervelend. Neem binnen de in de herinnering of aanmaning vermelde termijn contact op met ons Klant Contact Centrum via het Contactformulier of 0900 - 8400. Dan kijken we samen met u naar een oplossing. Meestal is het mogelijk een betalingsregeling te treffen.

Kan ik uitstel krijgen voor betaling van mijn rekening?

Algemeen


In de meeste gevallen is dat mogelijk. Hiervoor treffen wij dan een betalingsregeling met u. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling? Neem contact op met ons Klant Contact Centrum via 0900 - 8400.

Ik heb de huur overgemaakt en een brief van de deurwaarder ontvangen. Wat nu?

Algemeen


Neem contact op met deurwaarder Flanderijn B.V. via 088 - 2092450 of huurappingedam@flanderijn.nl. Zorg ervoor dat u het bewijs van betaling bij de hand heeft of als bijlage meestuurt.

Hoe kan ik een betalingsregeling met jullie treffen?

Algemeen


Via ons Klant Contact Centrum kunt u een betalingsregeling aanvragen. Belt u met 0900 - 8400. We garanderen dat uw privacy wordt beschermd en dat we uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Mijn automatische incasso is niet goed gegaan (gestorneerd). Wat kan ik doen?

Algemeen


Als u te weinig saldo op uw rekening heeft, uw rekeningnummer geblokkeerd is of u zelf opdracht heeft gegeven om de huur terug te boeken, wordt de huur niet aan ons overgemaakt. U ontvangt hiervan via e-mail of per post een melding van ons. Die kunt u gebruiken voor de huurbetaling. U kunt ook zelf de huur overmaken op ons bankrekeningnummer NL 02 RABO 0343 5617 00. Vermeld hierbij uw relatienummer en/of adres. Betaling kan ook via het Huurdersportaal.

Het is ook mogelijk om langs te komen op ons kantoor om te pinnen. Iedere werkdag zijn we van 8.00 tot 12.30 uur geopend. In de middag kunt u alleen op afspraak bij ons terecht. Dat is mogelijk tot 16.30 uur. Een afspraak maakt u telefonisch of via onze website. Contant betalen is niet mogelijk.

Ik heb al betaald. Waarom krijg ik een herinnering/aanmaning?

Algemeen


Uw betaling en onze herinnering/aanmaning kunnen elkaar gekruist hebben. In de herinnering/aanmaning wordt rekening gehouden met alle ontvangsten tot en met de peildatum (zie specificatie betaalachterstand). Heeft u twijfel of uw betaling door ons ontvangen en/of verwerkt is, kijk het na op uw Huurdersportaal. Is de betaling niet verwerkt? Neem contact op met ons Klant Contact Centrum via Contactformulier of 0900 - 8400.