Glasfonds

Als huurder kunt u deelnemen aan ons Glasfonds. Dit fonds dekt de kosten voor het vervangen van glas door een breuk. Onder glas verstaan we enkel en dubbel glas in deuren, kozijnen en ramen, trappenhuizen en portieken die bij het gehuurde horen en zorgen voor lichtdoorlating. Het fonds dekt de (eventuele) vervolgschade niet. Hiervoor bent u aangewezen op uw inboedelverzekering.

Glasbreuk melden

Een glasbreuk kunt u telefonisch melden via 0900 - 8400. U kunt uw glasbreuk ook via onze website melden. Dat kunt u doen door een reparatieverzoek in te dienen. Als wij uw verzoek ontvangen hebben, nemen we binnen 24 uur contact met u op om een afspraak te maken. Wij adviseren u een glasbreuk aan de buitenzijde van de woning telefonisch aan ons te melden. Dit kan ook buiten kantooruren.

Uitsluiting Glasfonds

Wij behouden ons het recht voor om huurders uit te sluiten van het Glasfonds als er sprake is van misbruik, opzet en/of extreem schadeverloop.

Voorwaarden Glasfonds

Meer informatie over de voorwaarden van het Glasfonds kunt u lezen in de Algemene Voorwaarden Glasfonds Acantus.