Huuropbouw

Maandelijks betaalt u huur voor uw woning. De huur bestaat uit een tweetal onderdelen, namelijk: een huurprijs en servicekosten.

Huurprijs

De huurprijs is afhankelijk van het aantal ‘punten' dat uw woning heeft. Dit aantal punten wordt aan de hand van het Woningwaarderingsstelsel (ook wel puntensysteem genoemd) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per woning vastgesteld. Het aantal punten dat een woning krijgt, is afhankelijk van de kwaliteit van de woning. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het puntensysteem huurwoning.

Wilt u graag weten hoeveel punten aan uw woning zijn toegekend? Dan kunt u een overzicht aanvragen via het contactformulier of bij onze afdeling Klantenservice via 0900 - 8400.

De huurprijs wordt jaarlijks aangepast. Meer informatie hierover leest u bij Huurverhoging.

Servicekosten

Naast de huurprijs worden er ook andere kosten in rekening gebracht. Dit worden servicekosten genoemd. De kosten die hieronder vallen, staan vermeld in uw huurovereenkomst.

Huurders van Acantus die meedoen aan het Glasfonds en Ontstoppingsfonds betalen hiervoor een vast bedrag per maand. Woont u in een flat of appartement? Dan kan het zijn dat u ook servicekosten betaalt voor:

  • het gebruik van water, gas, elektriciteit;
  • het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten, glazen wassen, afvoer van vuilnis, een huismeester, verlichting van gemeenschappelijke ruimten en het onderhoud van gemeenschappelijke tuinen en groenstroken.

Betaling servicekosten

Maandelijks betaalt u een voorschot op de servicekosten. Dit gebeurt via uw maandelijkse huurbetaling.

Afrekening servicekosten

Elk jaar ontvangt u een afrekening van de servicekosten. Hierin staan de werkelijk gemaakte kosten en de voorschotten die u heeft betaald. Is het voorschot hoger geweest dan de werkelijke kosten, dan krijgt u een bedrag terug. Heeft u te weinig betaald, dan moet u het verschil bijbetalen.

Bij de afrekening van servicekosten hebben wij een minimum bedrag voor terugbetaling en invordering:

  • alle bedragen lager dan € 2,- worden niet aan de huurder uitbetaald;
  • alle bedragen lager dan € 5,- worden niet bij de huurder in rekening gebracht.

Aanpassen voorschot servicekosten

Bij het opmaken van de jaarlijkse afrekening bekijken we of het voorschot nog voldoende is, of misschien bijgesteld moet worden. Passen wij het voorschot aan, dan informeren wij u hierover in de brief over de jaarlijkse huurverhoging.

Niet verrekenbare servicekosten

Voor de servicekosten voor glasschade en rioolontstoppen ontvangt u geen afrekening. U betaalt een vast bedrag per maand. Zie ook 'niet verrekenbare' servicekosten .

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het vastgestelde bedrag? Neemt u dan contact op met onze afdeling Klantenservice via 0900 - 8400.
Vindt u ook na een toelichting dat de hoogte van het voorschotbedrag servicekosten niet klopt? Dan kunt u een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Zij doen in dat geval een bindende uitspraak.