Versterking van woningen en bestuurlijke afspraken

Door de aardbevingen in Groningen zijn woningen soms niet meer veilig genoeg. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) onderzoekt woningen in het aardbevingsgebied om te bepalen of ze voldoen aan de veiligheidsnorm van de overheid. Voldoet een woning niet aan de norm? Dan is versterking van de woning nodig. Een deel van onze huurwoningen hoort bij het versterkingsprogramma van de NCG. Als uw woning daarbij zit, dan heeft u hierover bericht gehad van uw gemeente en van ons, uw woningcorporatie.

Meer informatie over de stappen in het versterkingstraject vindt u op de website van de NCG.

 

Bestuurlijke afspraken 6 november 2020

Omdat de gaswinning in Groningen stopt, neemt de kans op aardbevingen af. Dit kan betekenen dat woningen minder of geen versterking meer nodig hebben. Daarom hebben het Rijk, de provincie Groningen en de gemeentes Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt op 6 november 2020 extra afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over de versterking van woningen in het aardbevingsbied. De afspraken gelden voor alle eigenaren van woningen. Deze afspraken gelden dus ook voor ons als verhuurder.

Wat betekenen deze nieuwe afspraken voor huurders in het aardbevingsgebied?

Acantus onderzoekt wat de nieuwe afspraken betekenen voor de versterkingsaanpak van onze woningen en wat dit betekent voor de bewoners. Dit doen we in overleg met de huurdersorganisaties en met de gemeente waar u woont. Als er particuliere woningeneigenaren in hetzelfde blok wonen, stemmen we ook met elkaar af. Als wij ons voorstel klaar en afgestemd hebben met de huurdersorganisatie, informeren wij onze huurders daar persoonlijk over. Daar hebben we tijd voor nodig.

Er zijn verschillende situaties. 

  • Het versterkingsadvies voor uw woning is (bijna) klaar.
    Eigenaren van woningen waarvoor het versterkingsadvies klaar ligt bij de NCG, of is afgegeven aan de eigenaar (maar de uitvoering is nog niet gestart) hebben twee mogelijkheden. Zij kunnen ervoor kiezen de woning volgens dit versterkingsadvies te laten versterken. Of zij kunnen de woning opnieuw laten beoordelen volgens de nieuwe inzichten. Als wordt gekozen voor “beoordelen volgens de nieuwste inzichten” komen woningeigenaren in aanmerking voor een vergoeding voor verbetering en verduurzaming van de woning.
  • Er is nog geen versterkingsadvies voor de woning beschikbaar, maar voor vergelijkbare woningen in de buurt wel.
    Woningen waar nog geen versterkingsadvies voor is, worden beoordeeld tegen de nieuwe norm. Niet uitlegbare verschillen in buurten of straten worden zoveel mogelijk gelijkgetrokken, zodat eigenaren in dezelfde straat of buurt zoveel mogelijk gelijk worden behandeld.
  • Woningen waar nog geen versterkingsadvies van beschikbaar is. Deze worden beoordeeld tegen de nieuwe norm. Woningeigenaren kom in aanmerking voor een vergoeding voor de verduurzaming van de woning.

Acantus onderzoekt wat deze afspraken voor de aanpak van uw woning betekenen.

Meer informatie   
Meer informatie over het versterkingsprogramma, leest u op de website van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). U kunt het bestuursakkoord vinden als bijlage bij dit nieuwsbericht op de website van de rijksoverheid.