Deel van onze huurders krijgt eenmalig huurverlaging

Een deel van onze huurders krijgt dit jaar een eenmalige huurverlaging. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders die 120% van het sociaal minimum inkomen of minder verdienen en meer dan 575,03 per maand aan huur betalen. Huurders met recht op huurverlaging, krijgen dit jaar geen huurverhoging.

Huurders krijgen in mei bericht

Huurders die recht hebben op deze huurverlaging ontvangen hierover in mei bericht van ons. Wij brengen de huur zelf in mindering. De huurder hoeft hier niks voor te doen.

Inkomstengegevens Belastingdienst

Om vast te stellen welke huurders recht hebben op deze verlaging, vragen wij de komende periode inkomstengegevens over 2021 bij de Belastingdienst op. Wij horen van de Belastingdienst of iemand recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst geeft ons geen precieze bedragen.

Veel gestelde vragen over de eenmalige huurverlaging

Heb ik recht op huurverlaging?
U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

  • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning van Acantus en;
  • Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand en;
  • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt) of;
  • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

Moet ik doorgeven hoe hoog mijn inkomen is?
Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of niet recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst vertelt niet hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend.

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?
Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. We verlagen dan de huur naar € 575,03 per maand.

Wanneer krijg ik bericht
Heeft u recht op deze huurverlaging? Dan krijgt u in mei hierover een bericht van ons.

Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?
Als u 2021 een laag inkomen had, hoeft u niets te doen. U krijgt in mei vanzelf bericht van ons over de huurverlaging.

Kan ik zelf ook een aanvraag doen als mijn inkomen na 2021?
Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? En krijgt u in april van ons een brief dat uw huur omhooggaat, maar u denkt dat u wel recht heeft op een lagere huur? Dan kunt u vanaf juli zelf een huurverlaging bij ons aanvragen.

LET WEL: het heeft alleen zin om deze huurverlaging aan te vragen als:

  • U uw woning op 1 maart 2023 van ons huurt en;
  • Uw inkomen na 2021 lager is geworden dan 120% van het sociaal minimum of;
  • U in 2021 al 120% of minder dan het sociaal minimum verdiende, maar u een huurverhoging kreeg waardoor u nu meer dan 575,03 aan huur betaalt. Uw huur wordt dan verlaagd naar 575,03.

Zodra u zelf een huurverlaging kunt aanvragen, laten we dit via onze website weten.

Mijn woning heeft een slecht energielabel/wordt gesloopt. Heb ik recht op huurverlaging?
De huurverlaging staat los van de staat van uw woning. U heeft alleen recht op deze eenmalige huurverlaging als uw inkomen lager is dan 120% van het sociale minimum en als uw huur in 2023 hoger is dan €575,03.

Heeft dit ook invloed op mijn toeslagen?
Een huurwijziging kan van invloed zijn op uw huurtoeslag. Wij brengen de Belastingdienst op de hoogte zodra wij de huren hebben aangepast. De Belastingdienst kan u vertellen wat de invloed hiervan is op uw huurtoeslag.