Eenmalige huurverlaging voor huurders met laag inkomen en hoge huur

De meeste mensen in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Wij houden bij het toewijzen van een woning al rekening met het inkomen. Dit heet ‘passend toewijzen’. Soms zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen over een langere periode is gedaald. Of doordat zij in de woning kwamen wonen voordat passend toewijzen was ingevoerd. Deze huurders kunnen vanaf 1 januari 2021 voor een eenmalige huurverlaging in aanmerking komen.

Vanaf half februari hebben wij inzicht in de gegevens van de Belastingdienst over de inkomens over 2019. Hiermee weten wij welke huurders voor de eenmalige huurverlaging in aanmerking komen. Komt u in aanmerking, dan ontvangt u voor 1 april een brief van ons.

Op basis van de kale huurprijs komen sommige huurders in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Hieronder vindt u het maximale inkomen om in aanmerking te komen voor de huurverlaging. Valt uw inkomen ook onder het maximale inkomen 2019? Of is uw kale huurprijs hoger dan de aftoppingsgrens (zie schema hieronder)? Dan kunt u in aanmerking komen voor de eenmalige huurverlaging.

Samenstelling per huishouden

Maximale inkomen

Kale huurprijs na huurverlaging (aftoppingsgrens)

1 persoon

€ 23.750

€ 633,25

1 persoon met AOW

€ 23.650

€ 633,25

2 personen

€ 32.200

€ 633,25

2 personen, met minstens 1 persoon in AOW

€ 32.075

€ 633,25

3 personen

€ 32.200

€ 678,66

3 personen, met minstens 1 persoon in AOW

€ 32.075

€ 678,66

Zelf huurverlaging aanvragen / Mijn inkomen is gedaald in 2020
Is uw inkomen vorig jaar gedaald tot onder de hierboven genoemde maximale inkomens, dan kunt u zelf bij Acantus huurverlaging aanvragen. De inkomensdaling moet tenminste zes maanden duren op het moment van het verzoek tot huurverlaging. Heeft u na 2019 een inkomensdaling van tenminste zes maanden gehad? Dan kunt u tussen 1 januari en 31 december 2021 de eenmalige huurverlaging aanvragen via wonen@acantus.nl. Hiervoor moet u een document aanleveren dat bewijst dat u minstens zes maanden een inkomen onder de inkomensgrens hebt ontvangen. Dit document kan zijn:
- een salarisstrook/jaaropgave of;
- uitkeringsspecificaties of;
- als u ZZP-er bent, een verklaring van de boekhouder.

Naast één van de bovenstaande documenten levert u ook een actuele samenstelling van uw huishouden aan. Hiermee bedoelen we een A4tje aan met daarop de namen van iedereen die in uw huis woont. Zet ook uw handtekening eronder.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de huurverlaging, dan kunt u terecht op de site van de overheid.