Niet verrekenbare servicekosten

Maandelijks betaalt u een vast bedrag voor glasschade en rioolontstoppen. Voor glas is dat €0,85 en voor ontstoppen €1,35 per maand (prijzen vanaf 1 juli 2021).

Bijdrage glas- en ontstoppingsfonds
Maandelijks betaalt u een bedrag voor glasschade en rioolontstoppen. Dit zijn niet verrekenbare servicekosten. Dat betekent dat u hiervoor geen afrekening ontvangt. U betaalt een vast bedrag per maand. Ons uitgangspunt is dat het totale maandbedrag voor glasschade en rioolontstoppen zoveel mogelijk gelijk blijft. Als het nodig is wordt het maandbedrag aangepast.

Waarom geen verrekening? 
Omdat u elke maand een vast bedrag betaalt, hoeft Acantus geen verrekening te maken. Wij hebben hiervoor gekozen omdat dat administratief werk scheelt en voor u en ons het meest voordelig is.

Financiële verantwoording glas- en ontstoppingsfonds

 Fonds  Beginsaldo 2020  Ontvangsten 2020  Uitgaven 2020  Eindsaldo 2020 Nieuw voorschot per 1-7-2021
 Glas  € 198.294  € 132.267  € 171.203  € 159.358  € 0,85
 Ontstoppen  € 42.847  € 209.911  € 210.762  € 41.996  € 1,35