Niet verrekenbare servicekosten

Maandelijks betaalt u een vast bedrag voor glasschade en riool ontstoppen. Voor glas is dat € 1,10- en voor ontstoppen € 1,55 per maand (prijzen vanaf 1 juli 2023).

Bijdrage glas- en ontstoppingsfonds
Maandelijks betaalt u een bedrag voor glasschade en riool ontstoppen. Dit zijn niet verrekenbare servicekosten. Dat betekent dat u hiervoor geen afrekening ontvangt. U betaalt een vast bedrag per maand. Ons uitgangspunt is dat het totale maandbedrag voor glasschade en riool ontstoppen zoveel mogelijk gelijk blijft. Als het nodig is wordt het maandbedrag aangepast.

Waarom geen verrekening? 
Omdat u elke maand een vast bedrag betaalt, hoeft Acantus geen verrekening te maken. Wij hebben hiervoor gekozen omdat dat administratief werk scheelt en voor u en ons het meest voordelig is.

Financiële verantwoording glas- en ontstoppingsfonds

 Fonds  Beginsaldo 2022  Ontvangsten 2022  Uitgaven 2022  Eindsaldo 2022 Nieuw voorschot per 1-7-2023
 Glas  € 112.200  € 142.169  € 182.439  € 71.930  € 1,10
 Ontstoppen  € 34.193  € 211.435  € 221.530  € 24.098  € 1,55