Niet verrekenbare servicekosten

Maandelijks betaalt u een vast bedrag voor glasschade en riool ontstoppen. Voor glas is dat €1,10 en voor ontstoppen €1,65 per maand (prijzen vanaf 1 juli 2024).

Bijdrage glas- en ontstoppingsfonds
Maandelijks betaalt u een bedrag voor glasschade en riool ontstoppen. Dit zijn niet verrekenbare servicekosten. Dat betekent dat u hiervoor geen afrekening ontvangt. U betaalt een vast bedrag per maand. Ons uitgangspunt is dat het totale maandbedrag voor glasschade en riool ontstoppen zoveel mogelijk gelijk blijft. Als het nodig is wordt het maandbedrag aangepast.

Waarom geen verrekening? 
Omdat u elke maand een vast bedrag betaalt, hoeft Acantus geen verrekening te maken. Wij hebben hiervoor gekozen omdat dat administratief werk scheelt en voor u en ons het meest voordelig is.

Financiële verantwoording glas- en ontstoppingsfonds

 Fonds  Beginsaldo 2023  Ontvangsten 2023  Uitgaven 2023  Eindsaldo 2023 Nieuw voorschot per 1-7-2024
 Glas  € 71.930  € 167.055  € 158.205  € 80.780  € 1,10
 Ontstoppen  € 24.098  € 235.167  € 241.723  € 17.542  € 1,65