Welke klussen mag ik niet zelf doen?

  • Klussen waardoor wij de woning niet meer opnieuw kunnen verhuren in de toekomst
  • Klussen die tot een waardedaling van de woning leiden
  • Klussen die tot gevaarlijke situaties leiden
  • Klussen die in strijd zijn met de beleidsregels van Acantus
  • Klussen die niet volgens de bouwregelgeving worden uitgevoerd
  • Klussen waarbij het normale onderhoud door Acantus niet meer of niet goed kan worden uitgevoerd

Voorbeelden van klussen waarvoor u geen toestemming krijgt:

  • Hout- en of pelletkachels 
  • Vaste vloerafwerking (bijvoorbeeld parket), waardoor de toegang tot de kruipruimte wordt afgesloten.
  • Veranderingen waarvoor een erkend of gediplomeerd bedrijf ingeschakeld moet worden.