Sociaal Statuut

Voor de huurders die naar een nieuwe huurwoning van Acantus moeten verhuizen is het Sociaal Statuut van Acantus van toepassing. Deze kunt u hieronder vinden.