Belangengroep Versterken Zandplatenbuurt

Acantus en de gemeente Delfzijl werken intensief samen met de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ).

De BVZ is een bewonersgroep van huurders en huiseigenaren in de Zandplatenbuurt. De BVZ is een officieel overlegorgaan voor de gemeente Delfzijl en Acantus als het gaat om het versterkingsproces en de daarmee samenhangende nieuwbouw en herhuisvesting van bewoners in de Zandplatenbuurt Noord en omgeving.

De BVZ stimuleert, volgt en toetst de (bewoners)participatie. Hiertoe heeft de BVZ regelmatig overleg met de achterban en informeert ze alle bewoners over de resultaten en de voortgang. De BVZ geeft daarnaast ook advies over hoe de bewoners betrokken kunnen worden bij de uitvoering van de versterkingsopgave.

U kunt de BVZ bereiken via e-mail: zandplatenbuurt@gmail.com