Reparaties

Met elkaar maken we het veilig: we voeren reparaties en onderhoud uit zonder direct contact

De servicemedewerkers van Acantus en anderen die werken in opdracht van Acantus voeren alle reparaties en onderhoudswerkzaamheden zonder direct contact uit en met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen en de 1,5 meter afstand. Dit doen we uiteraard voor de gezondheid en veiligheid van huurders en medewerkers.

In dit overzicht kunt u zien hoe we er samen met u voor kunnen zorgen dat reparaties contactloos worden uitgevoerd.

Samen veilig werken

Door de overheid en een aantal organisaties in de bouw- en technieksector is het protocol 'Samen veilig doorwerken' opgesteld. De richtlijnen die hierin staan gelden ook voor woningcorporaties. Ook Acantus houdt zich hieraan. Dit betekent dat we zowel binnen als buiten huis op een veilige manier kunnen werken aan reparaties en onderhoud. Zo kunnen we u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Contactloos repareren

De servicemedewerker die bij u thuis komt, neemt veiligheidsmaatregelen:

  • Hij houdt 1,5 meter afstand en draagt een mondkapje.
  • Hij vraagt of er iemand in uw huishouden gezondheidsklachten heeft. Als dit het geval is, gaat de servicemedewerker niet naar binnen.

We willen u ook vragen om mee te werken:

  • Wilt u de ruimte waarin de reparatie moet plaatsvinden goed bereikbaar maken?
  • Ook vragen we u en uw huisgenoten om tijdens de werkzaamheden naar een andere ruimte te gaan.