Voor welke woningen kom ik in aanmerking?

Bij de toewijzing van onze sociale woningen houden wij rekening met uw inkomen en de grootte van uw huishouden. Dit heet passend toewijzen. Door passend toewijzen krijgt u een woning waarvan de huur aansluit bij uw inkomen.

Passend toewijzen calculator

Via onderstaande vragen kunt u snel en gemakkelijk bekijken voor welke woningen u in aanmerking komt.

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden inclusief meeverhuizende kinderen?