Huur betalen

 

Het betalen van de huur gaat net even anders dan u gewend bent. Vanaf de maand januari hanteren wij het bankrekeningnummer van Acantus. Helaas lukt het ons, door een fout van de bank, niet om de huur van de maand december van uw rekening te incasseren. In deze brief leest u wat dat betekent.

Als u huur betaalt via automatische incasso
Het bankrekeningnummer verandert automatisch. Uw huur wordt vanaf januari van uw rekening afgeschreven naar ons algemeen bankrekeningnummer: NL02 RABO 0343 561 700. Wij vermelden daarbij ons Incassant-ID: NL 88 ZZZ 023 197 200 000. Uw huur wordt afgeschreven op de 1e, 5e of de 25e.

Als u de huur handmatig overmaakt
U kunt de huur vanaf januari overmaken op ons algemene bankrekeningnummer: NL02 RABO 0343 561 700 t.n.v. Acantus onder vermelding van uw straat en huisnummer.

Automatisch incasso december niet gelukt
Helaas is er door de overgang van het bankrekeningnummer tussen Marenland en Acantus een technische fout ontstaan bij de bank. Hierdoor kunnen wij de huur van de maand december 2023 niet automatisch incasseren. Wij willen u vriendelijk verzoeken deze maand de huur zelf over te boeken op NL02 RABO 0343 561 700 t.n.v. Acantus onder vermelding van uw straat en huisnummer.

Overboeken naar het bij u bekende bankrekeningnummer NL15 ABNA 0468 193 197 t.n.v. Acantus (voormalig Marenland) is deze maand ook nog mogelijk.