Als u de huur niet kan betalen

Het kan gebeuren dat u een keer vergeet de huur op tijd te betalen. Als de huur niet op tijd, dus vóór de eerste van de maand, op onze rekening is bijgeschreven, dan spreken we van een huurachterstand. Trek op tijd aan de bel als u (tijdelijk) niet in staat bent uw huur te betalen.

Herinnering

U ontvangt van ons een herinnering als u de huur niet op tijd heeft betaald. In deze herinnering verzoeken wij u alsnog de huur aan ons over te maken.

Aanmaning

Als u een maand later nog niet heeft betaald, ontvangt u een aanmaning. Ontvangen wij uw betaling dan nog niet, dan schakelen wij de deurwaarder in.

Betalingsregeling

Trek op tijd aan de bel als u (tijdelijk) niet in staat bent uw huur te betalen. In overleg met u bekijken we of we een betalingsregeling kunnen treffen. Hieraan zijn geen kosten verbonden, wel voorwaarden:

  • maximaal twee betalingsregelingen per 12 maanden;
  • de regeling gaat over een bedrag van maximaal twee maanden huur;
  • de huur en/of betalingsregeling dient bij vooruitbetaling, per 1e van de maand, te worden voldaan;

Komt u deze voorwaarden niet na, dan vervalt de regeling en brengen wij de gehele achterstand bij u in rekening. Voor deze achterstand kan niet opnieuw een betaalafspraak worden gemaakt. We garanderen dat uw privacy wordt beschermd en dat we uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling? Belt u dan met ons Klant Contact Centrum via 0900 - 8400.

Deurwaarder

Als u uw maandelijkse huurbetalingen en eventuele betalingsregelingen niet nakomt, dan wordt het innen van de achterstallige huur in handen gegeven aan een deurwaarder. De kosten voor de deurwaarder zijn dan voor u. Zelfs ontruiming is mogelijk. Bespreek uw zaken dus in een zo vroeg mogelijk stadium met ons, zodat we u kunnen helpen bij het vinden van een oplossing.

Hulp nodig?

Het kan ook zijn dat u uw financiële situatie even niet meer overziet. Wij kunnen u vertellen bij welke instanties u terecht kunt voor hulp. Woont u in de voormalige gemeente Vlagtwedde? Dan kunt u terecht bij de Gemeentelijke Kredietbank in Assen. Voor de overige gemeentes kunt u terecht bij de Volkskredietbank in Appingedam. 

Folder

Uitgebreide informatie over het betalen van de huur vindt u in de folder Huur betalen.