Bewonersplatform Eemsdelta

Van links naar rechts: Siska van der Laan, Liny van Hooren, Edo Ladage, Rika Haneman

Acantus werkt nauw samen met haar huurdersorganisaties. In de gemeente Eemsdelta werken we samen met Het Bewonersplatform Eemsdelta (BPE). Ze stellen zich graag even voor:

Het BPE komt al sinds 1994 op voor de belangen van de huurders van Woningstichting Acantus in de gemeente Eemsdelta. Het is ooit begonnen als een lokaal samenwerkingsverband van bewonerscommissies in Delfzijl-Noord en door de jaren zijn we gegroeid tot een volwaardige huurdersorganisatie voor de gehele gemeente Eemsdelta. Met regelmaat overleggen wij met de gemeente, Acantus en andere woningcorporaties uit de regio over lopende zaken die spelen. Denk hierbij aan huurbeleid, onderhoud, de versterkingsopgave en de leefbaarheid op lokaal en regionaal niveau. 

Wilt u zich aansluiten bij het BPE of heeft u een vraag of opmerking? Het Bewonersplatform Eemsdelta is te bereiken via info@bewonersplatformeemsdelta.nl.